FCE a CAE

Mezinárodně platné zkoušky z anglického jazyka

 FCE (First Certificate in English) CAE (Certificate in Advanced English)

Příprava studentů na zkoušku FCE probíhá v hodinách anglického jazyka v kvintách a sextách, příprava na zkoušku CAE je v semináři v septimě.

Počet studentů maturitních ročníků
s úspěšně vykonanými cambridgeskými zkouškami*

2016/17

 • 4.A - 18 x FCE, 6 x CAE (2 studenti TOEFL, 1 student bez zkoušky)
 • Oktáva A - 15 x FCE, 12 x CAE (1 student TOEFL, 1 student bez zkoušky)
 • Oktáva B - 12 x FCE, 16 x CAE, 1 x CPE (2 studenti zkouška IELTS)
Celkem: 45 x FCE (52 % všech studentů v ročníku), 34 x CAE (39 % všech studentů v ročníku), 6 x jiná zkouška (7 % všech studentů v ročníku)

2015/16

 • 4.A - 22 x FCE, 3 x CAE (2 studenti bez zkoušky)
 • Oktáva A - 17 x FCE, 11 x CAE (1 student bez zkoušky, 1 student zkouška IELTS)
 • Oktáva B - 13 x FCE, 14 x CAE (1 student bez zkoušky, 1 student zkouška IELTS)
Celkem: 52 x FCE (60 % všech studentů v ročníku), 28 x CAE (33 % všech studentů v ročníku), 2 x IELTS (2%)

2014/15

 • 4.A - 8 x FCE, 3 x CAE (17 studentů bez zkoušky, 1 student má obě)
 • Oktáva A - 14 x FCE, 10 x CAE (12 studentů bez zkoušky, 8 studentů má obě)
 • Oktáva B - 5 x FCE, 18 x CAE (9 studentů bez zkoušky, 1 student má obě)

Celkem: 27 x FCE (31 % všech studentů v ročníku), 31 x CAE (36 % všech studentů v ročníku), 10 studentů má obě zkoušky (11% všech studentů v ročníku)

2013/14

 • 4.A - 2 x FCE, 6 x CAE (18 studentů bez zkoušky)
 • Oktáva A - 12 x FCE, 14 x CAE (3 studenti bez zkoušky)
 • Oktáva B - 3 x FCE, 14 x CAE (8 studentů bez zkoušky)
Celkem: 17 x FCE (21 % všech studentů v ročníku), 34 x CAE (43 % všech studentů v ročníku)

2012/13

 • 4.A - 16 x FCE, 3 x CAE (12 studentů bez zkoušky)
 • Oktáva A - 13 x FCE, 5 x CAE (12 studentů bez zkoušky)
 • Oktáva B - 9 x FCE, 20 x CAE (2 studenti bez zkoušky)
Celkem: 38 x FCE (41 % všech studentů v ročníku), 28 x CAE (31 % všech studentů v ročníku)

2011/12

 • 4.A - 13 x FCE, 2 x CAE (15 studentů bez zkoušky)
 • Oktáva A - 13 x FCE, 3 x CAE (12 studentů bez zkoušky)
 • Oktáva B - 13 x FCE, 8 x CAE (8 studentů bez zkoušky)

Celkem: 39 x FCE (45% všech studentů v ročníku), 13 x CAE (15% všech studentů v ročníku)

*Uvádíme nejvyšší dosaženou úroveň zkoušky.


http://www.mup.cz/
s naším gymnáziem spolupracuje na školení vyučujících a projektech pro studenty.