Plánované akce

Září 2017
 
4.9. v 8.00
Zahájení školního roku 2017/2018
4.9. - 8.9.
Seznamovací kurz primy B
8.9. 1. hodina
Burza učebnic
9.9. - 16.9.
Mezinárodní projekt Kreisau
10.9. - 15.9.
Kurz Šance - 1.A
11.9. - 15.9.
Seznamovací kurz primy A
11.9. - 15.9.
Jazykový kurz sekundy B na horách
12.9. od 9.00
Maturitní zkouška - podzimní termín
17.9. - 23.9.
Výukový zájezd do Salamanky ve Španělsku
18.9. - 22.9.
Jazykový kurz sekundy A na horách
22.9. Plejády - den osobností
25.9. 15 - 16 hod.
První zvonění aneb Prima slavnost (primy a 1.A)
28.9. Státní svátek - Den české státnosti
29.9.Ředitelské volno
Říjen 2017 
2.10. od 16 hod.
Břevnovský klášter
Slavnostní imatrikulace studentů 1.A
2.10. od 17 hod.
Břevnovský klášter
Slavnostní imatrikulace studentů
primy A a primy B
7.10. - 8.10.
Břevnovské posvícení
7.10. - 15.10.
Zájezd do Skotska
11.10.Bílá pastelka - organizuje kvinta B
16.10.
Přespolní běh v oboře Hvězda
18.10.Účast našich studentů na Studentském maratonu
19.10. od 17 hod.Přednáška E - bezpečí pro rodiče prim a 1.A
26. - 27.10.
Podzimní prázdniny
30.10.
V průběhu vyučování testování
"Bezpečná pražská škola"
Listopad 2017 
8.11.Čtvrtletní pedagogická rada
15.11.Třídní schůzky
22.11.Den otevřených dveří pro zájemce o studium
30.11.Koncert Alejsboru - Domov pro zrakově postižené
Dolní Palata 
Prosinec 2017
 
1.12. od 19.00
Lucerna
Velký sál
34. maturitní ples Gymnázia Nad Alejí
1.12.Sbírka Červená stužka, pořádá 3.A
16.12. 16:00
jídelna GNA
Vánoční koncert - Česká mše vánoční J.J.Ryby

18.12.Olympiáda v anglickém jazyce - tercie a kvarty
18.12. - 21.12.
Vánoční volejbalový turnaj
19.12. 
Olympiáda v anglickém jazyce - prima a sekundy
22.12.Ředitelské volno
23.12. - 2.1.
Vánoční prázdniny
Leden 2018
 
3.1.
Nástup do školy po vánočních prázdninách
17.1.Den otevřených dveří
21.1. - 26.1.
Lyžařský kurz v Hinterstoderu - kvinta B
22.1.Uzávěrka klasifikace 1. pololetí
23.1.Studentské prezidentské volby - nižší gymnázium
24.1.
Pololetní pedagogická rada
  
31.1.Konec 1. pololetí, vysvědčení, normální výuka
Únor 2018 
2.2.Pololetní prázdniny
12.2. - 16.2.         
Jarní prázdniny
25.2. - 2.3.
Lyžařský kurz v Hinterstoderu - kvinta A
27.2.Bariérové testy FCE
28.2.Bariérové testy CAE
Březen 2018 
2.3.Generílní zkouška na akademii
4.3. - 9.3.
Lyžařský kurz v Hinterstoderu - 1.A
10.3. - 16.3.
Lyžařský kurz v Horních Mísečkách - sekunda B
12.3 - 16.3.Zájezd Alejsboru do Německa
21.3.
Akademie Gymnázia Nad Alejí
29.3.Velikonoční prázdniny
30.3.Velký pátek
Duben 2018 
2.4.Velikonoční pondělí
4.4.Jarní třídní schůzky
11.4.
Písemná práce z ČJ společné části maturitní zkoušky
12.4.
Jednotná přijímací zkouška - čtyřleté studium (1.termín)
13.4.
Jednotná přijímací zkouška - osmileté studium (1.termín) 
16.4.
Jednotná přijímací zkouška - čtyřleté studium (2.termín) 
17.4.
Jednotná přijímací zkouška - osmileté studium (2.termín) 
Květen 2018 
2.5. - 9.5.
Písemné maturitní zkoušky 
7.5.Ředitelské volno

Archiv - školní rok 2016/2017

Září 2016
 
1.9. v 8.00  Zahájení školního roku 2016/2017
3.9. - 10.9.  Mezinárodní projekt Kreisau
5.9. - 9.9.
 Seznamovací pobyt prima B
5.9. - 9.9.
 Jazykový kurz sekunda A
5.9. - 9.9.
 Jazykový kurz sekunda B
7.9.  Chemická exkurze - Festival vědy 2016
 kvinta A, sexta B, septima B a ch. seminář
8.9. - 11.9.
 Vodácký výlet oktáva B
9.9. 1. vyuč. hodinu
 Burza učebnic (školní jídelna)
11.9. - 16.9.
 Kurz Šance - 1.A
12.9. od 9 hod
 Podzimní termín maturit (studovna)
12.9. - 16.9.
 Seznamovací pobyt prima A
23.9.  Plejády - Den osobností
26.9.  První zvonění aneb Prima slavnost
 1.A a primy
28.9.  Státní svátek
Říjen 2016
 
3.10. od 16:00
Břevnovský klášter, Tereziánský sál
Imatrikulace nových studentů
1.A
3.10. od 17:00
Břevnovský klášter, Tereziánský sál
Imatrikulace nových studentů
prima A a prima B
6.10. Přespolní běh - nižší gymnázium
6.10. - 9.10.
Břevnovské posvícení
8.10. - 16.10.
Zájezd do Skotska
10.10. od 17:00
Přednáška E-bezpečí pro rodiče prim a 1.A
20.10. - 31.10.
Výměnný pobyt "Czechago"
- naši studenti v USA
26. a 27.10.
Podzimní prázdniny
28.10.
Státní svátek
Listopad 2016
 
9.11. Třídní schůzky
15.11.
17.00 - 19.00
Den otevřených dveří
17.11.
Státní svátek
18.11. Ředitelské volno
Prosinec 2016
 
2.12. od 19:00
Lucerna
Maturitní ples
19.12. - 22.12.
Vánoční vollejbalový turnaj
22.12. Vánoční akce a besídky v režii třídních učitelů
23.12. - 2.1.
Vánoční prázdniny
Leden 2017  
leden - březen
Lyžařské kurzy sekunda A,B, kvinta A,B, 1.A
11.1. 17.00 - 19.00
Den otevřených dveří
25.1.
Pololetní pedagogická rada
31.1.
Pololetní vysvědčení
Únor 2017  
3.2. Pololetní prázdniny
6.2. - 12.2.
Jarní prázdniny
Březen 2017
 
1.3. Uzávěrka přihlášek k maturitě
21.3. Sbírka Srdíčkový den
22.3. od 18:00
Salesiánské divadlo
Akademie 2017
27.3. Uzávěrka volby seminářů
do 27.3.
Probíhá sbírka Skutečný dárek
31.3.
Termín odevzdání žádosti o nahrazení maturitní profilové zkoušky z cizího jazyka
31.3.

Termín odevzdání seznamu četby k maturitě
Duben 2017  
5.4.
Třídní schůzky
5.4 - 10.4.
Velikonoční turnaj v košíkové
12.4. Přijímací zkoušky čtyřleté studium, 1. termín
12.4. Termín odevzdání maturitní práce
z informatiky
13.4 - 17.4.
Velikonoční prázdniny
18.4. Přijímací zkoušky osmileté studium, 1. termín, studijní volno
19.4. Přijímací zkoušky čtyřleté studium, 2. termín
20.4.
Přijímací zkoušky osmileté studium, 2. termín, studijní volno
20., 21.4. 19.00
Divadelní představení English Drama Class
24., 25.4.
Fotografování tříd
25.4. 17.00
Divadelní představení dramatického kroužku
26.4.
Běh Run and Help
28.4.
Poslední zvonění, ročníková vysvědčení maturantů
Květen 2017  
2.5. - 5.5.
Písemné zkoušky společné + profilové části maturity
16.5. - 22.5.
Ústní zkoušky společné části + povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky - jarní termín
26.5.
Břevnovský klášter
Předání maturitního vysvědčení a slavnostní zakončení studia
10.00 - 4.A
11.00 - oktáva A a oktáva B
Červen 2017  
30.6.
Konec školního roku, vysvědčení
30.6. 11:00
Břevnovský klášter

Slavnostní předání vysvědčení studentům
kvart (splnění povinné školní docházky)

Archiv - školní rok 2015/2016

Září 2015
 
1.9. v 8.00  Zahájení školního roku 2015/2016
1.9. - 5.9.
 Seznamovací pobyt prima B
4.9. od 8.00
 Burza učebnic
5.9. od 9.00  Podzimní termín maturitních zkoušek
6.9. - 11.9.
 Kurz Šance - 1.A
7.9. - 11.9.
 Seznamovací pobyt prima A
7.9. - 11.9.  Jazykový kurz v ČR - sekunda B
14.9. - 18.9.
 Jazykový kurz v ČR - sekunda A
14.9. - 21.9
 Mezinárodní projekt Kreisau
22.9. 16.00 - 17.00  První zvonění aneb Prima slavnost
 - 1.A a primy
Říjen 2015
 
1.10.
 Přespolní běh pro nižší gymnázium
3.10. - 11.10.
 Poznávací a jazykový kurz ve Skotsku
5.10. 16.00
Břevnovský klášter 
 Imatrikulace nových studentů - 1.A
5.10. 17.00
Břevnovský klášter
 Imatrikulace nových studentů - primy
8.10 - 11.10.
 Břevnovské posvícení
14.10.
 Humanitární akce Bílá pastelka
 - organizuje sexta B
23.10. - 3.11.
 Projekt Czechago - zájezd našich studentů
 do Chicaga
29. - 30.10.
 Podzimní prázdniny 
28.10.
 Státní svátek
Listopad 2015
 
1.11. - 15.11
 Týdny vědy a techniky (průběžná účast tříd)
 4.11.  Pedagogická rada - 1. čtvrtletí
11.11.  Třídní schůzky
17.11.  Státní svátek
17. - 19.11.
 Zájezd maturantů do Krakova a Osvětimi
18.11.  Den otevřených dveří 
23. - 27.11.
 Sbírka pro Diakonii Broumov
26. - 28.11.
 Výstava Schola Pragensis
 v Kongresovém centru
Prosinec 2015
 
1.12.
 Nejzazší termín odevzdání přihlášky
 k maturitě
1.12.  Humanitární sbírka Červená stužka
4.12. od 19 hod.
 Lucerna
 Maturitní ples
12.12. od 15 hod.
 Vánoční koncert
14. - 17.12
 Vánoční volejbalový turnaj
21.12. - 3.1.
 Vánoční prázdniny
Leden 2016

13.1. od 17 hod.
 Den otevřených dveří
17.1. - 23.1.  Lyžařský kurz 02.A, Horní Mísečky
25.1.
 Uzávěrka klasifikace za 1. pololetí
26.1.
 Humanitární sbírka kvarty B pro Fond Sidus
27.1.
 Pololetní pedagogická rada
28.1.
 Výpis vysvědčení za 1. pololetí,
 během dne probíhá normální výuka
29.1.
 Pololetní prázdniny
Únor 2016
 
6.2. - 12.2.
 Lyžařský kurz 02.B, Horní Mísečky
7.2. - 12.2.
 Lyžařský kurz QA, Hinterstoder, Rakousko
14.2. - 19.2.
 Lyžařský kurz QB, Hinterstoder, Rakousko
Březen 2016
 
 7.3. - 13.3.
 Jarní prázdniny
15.3.
 Poslední termín pro odevzdání přihlášek
 ke studiu
16.3. 
 Školní akademie - Salesiánské divadlo
18.3. - 23.3.
 Lyžařský kurz QB, Hinterstoder, Rakousko
24.3.  Velikonoční prázdniny
Duben 2016
 
6.4.  Klasifikační porada - 3. čtvrtletí
13.4.  Třídní schůzky
18.4. a 19.4.
 Přijímací zkoušky
26.4. a 27.4.
 Fotografování třid
27.4.  Klasifikační porada 2. pololetí (oktáva A,
 oktáva B, 4.A)
29.4. 1.-3. hodina
 Poslední zvonění v režii maturantů
29.4. 4. hodina
 Předání ročníkového vysvědčení maturantům
Květen 2016  
2.5 - 5.5.
 Písemné maturitní zkoušky
3.5.  Náhradní termín přijímacích zkoušek
8.5. - 13.5.
 Kurz Šance - kvarta A
9.5. - 13.5.
 Svatý týden
9.5. - 13.5.  Geologický týden
16. - 20.5.  Ústní maturitní zkoušky
23.5. - 27.5.
 Sportovní kurz 3.A
27.5. 10:00
Břevnovský klášter
 Předání maturitních vysvědčení
 a slavnostní zakončení studia - 4.A
27.5. 11:00
Břevnovský klášter
 Předání maturitních vysvědčení
 a slavnostní zakončení studia - oktáva A a B
30.5. - 3.6.
 Sportovní kurz septima B
31.5. - 12.6.
 Zájezd do Velké Británie - tercie A a B
Červen 2016  
5.6. - 10.6.
 Kurz Šance - kvarta B
12.6. - 17.6.
 Sportovní kurz septima A
27.6 a 28.6.
 Atletické přebory
28.6.  Klasifikační porada 2. pololetí
30.6.  Konec školního roku, vysvědčení
30.6. 11:00
Břevnovský klášter
 Slavnostní předání vysvědčení studentům
 kvart (splnění povinné školní docházky)

Archiv - školní rok 2014/2015

Září 2014
 
1.9. v 8.00  Zahájení školního roku 2014/2015
1.9. - 5.9.
 Seznamovací pobyt prima B
5.9. od 8.00
 Burza učebnic
5.9. od 9.00  Podzimní termín maturitních zkoušek
6.9. - 11.9.
 Kurz Šance - 1.A
8.9. - 12.9.
 Seznamovací pobyt prima A
15.9. - 19.9.
 Jazykový kurz v ČR - sekunda A
22.9. - 26.9.  Jazykový kurz v ČR - sekunda B
30.9. 16.00 - 18.00  První zvonění aneb Prima slavnost
 - 1.A a primy
Říjen 2014
 
2.10.  Přespolní běh pro nižší gymnázium
4. - 12.10.
 Zájezd sext do Skotska
6.10. 16.00
Břevnovský klášter 
 Imatrikulace nových studentů - 1.A
6.10. 17.00
Břevnovský klášter
 Imatrikulace nových studentů - primy
10. - 12.10.
 Břevnovské posvícení
15.10.  Humanitární akce Bílá pastelka
 - organizuje sexta B
23.10. - 3.11.
 Projekt Czechago - zájezd našich studentů
 do Chicaga
27. - 29.10.
 Podzimní prázdniny
 30. a 31.10. není ředitelské volno!
28.10.
 Státní svátek
Listopad 2014
 
3. - 7.11.
 Týden vědy a techniky (průběžná účast tříd)
5. - 7.11.
 Zájezd studentů semináře moderních dějin
 do Krakova a Osvětimi s prof. Hanzlíkem
 ve spolupráci s Gymnáziem Jana Nerudy
12.11.  Třídní schůzky
13. - 15.11.
 Zájezd Alejsboru na celostátní přehlídku
 středoškolských pěveckých sborů Opava
 cantat
17.11.  Státní svátek
19.11.  Den otevřených dveří
20. - 22.11.
 Výstava Schola Pragensis
 v Kongresovém centru
28.11. od 19.00
Lucerna
 Maturitní ples
Prosinec 2014
 
1.12.  Nejzazší termín odevzdání přihlášky
 k maturitě
14.12. od 15 hod.
 Vánoční koncert v jídelně školy - Česká mše
 vánoční od J. J. Ryby a další vánoční
 motivy. S našimi studenty, rodiči studentů,
 profesory a hosty připravila Helena
 Brdičková 
 15. - 18.12.
 Vánoční volejbalový turnaj
 22.12. - 2.1.
 Vánoční prázdniny
Leden 2015

 5.1.  Nástup studentů do školy po vánočních
 prázdninách
 14.1.  Den otevřených dveří
 23.1.
 Uzávěrka klasifikace
 29.1.
 Pololetní vysvědčení
 30.1.
 Pololetní prázdniny
 Únor 2015
 
 19.2.  Uzávěrka předkola volby seminářů
 21. - 27.2
 Sekunda A - lyžařský kurz
 v Horních Míšečkách
 24.2.
 Bariérové testy FCE
 24. a 25.2.
 Bariérové testy CAE
 Březen 2015
 
 2.3. - 8.3.  Jarní prázdniny
 15. - 20.3
 Kvinta B - lyžařský kurz
 v Hinterstoderu
 18.3. od 18 hod.
 Akademie GNA - Salesiánské divadlo
 Duben 2015
 
 2. a 3.4.
 Velikonoční prázdniny
 6.4.  Velikonoční pondělí
 15.4.  Třídní schůzky, volby do školské rady
 22.4.  Přijímací zkoušky - 1. termín
 23.4.  Přijímací zkoušky - 2. termín
 27.4.  Uzáverka klasifikace maturantů
 30.4.  Poslední zvonění, vydání ročníkového vysvědčení maturantům
 Květen 2015
 
 1.5.
 Státní svátek
 od 4.5.
 Písemné maturitní zkoušky - viz maturita
 8.5.
 Státní svátek
 10. - 15.5.
 Zážitkový kurz Šance - kvarta B
 11. - 15.5.  Geologický týden
 18. - 22.5.  Ústní maturitní zkoušky
 29.5.
 Břevnovský klášter
 Předávání maturitních vysvědčení
 od 10.00 4.A
 od 11.00 oktáva A a oktáva B
 31.5. - 5.6.
 Zážitkový kurz Šance - kvarta A
 Červen 2015
 
 23.6.  Atletické přebory - primy a sekundy
 24.6.  Atletické přebory - tercie a kvarty
 24.6.  Závěrečná pedagogocká rada
 26.6. v 8.00
 Ukončení školního roku, vysvědčení
 26.6. v 11.00
 Břevnovský klášter
 Slavnostní předání vysvědčení
 studentům kvart

Archiv - školní rok 2013/2014

29.8. - 3.9.2013
 Kurz Šance -1.A
2.9.2013 v 8.00  Zahájení školního roku 2013/2014
2. - 6.9.2013
 Seznamovací kurz - prima B
4. - 11.9.2013
 Mezinárodní projekt Kreisau
9. - 13.9.2013
 Seznamovací kurz - prima A
9. - 13.9.2013
 Jazykový kurz v ČR - sekunda A
16. - 20.9.2013
 Jazykový kurz v ČR - sekunda B
3. - 13.10.2013
 Poznávací a jazykový kurz v Irsku
8.10.2013 16.00
Břevnovský klášter
 Imatrikulace nových studentů - 1.A
8.10.2013 17.00
Břevnovský klášter
 Imatrikulace nových studentů - primy
10. - 13.10.2013
 Břevnovské posvícení
25.10 - 4.11.2013
 Výměnný pobyt v Chicagu
28.10.2013  Státní svátek
29. - 30.10.2013
 Podzimní prázdniny
6.11.2013  Pedagogická rada 1. čtvrtletí
13.11.2013  Třídní schůzky 1. čtvrtletí
20.11.2013 17 - 19 h
 Den otevřených dveří
21. – 23.11.2013
Kongresové centrum
 Výstava Schola Pragensis
29.11.2013
od 19 hod., Lucerna
 Maturitní ples
15.12.2013 od 15 h
 Vánoční koncert v jídelně školy
21.12.2013 - 5.1.2014
 Vánoční prázdniny
15.1.2014
 Den otevřených dveří
29.1.2014  Pedagogická rada 1. pololetí
30.1.2014
 Konec 1. pololetí, vysvědčení
31.1.2014
 Pololetní prázdniny
11.2.2014
 Celostátní soutěž ve španělštině
24.2. - 28.2.2014  Jarní prázdniny
17.3.2014
6. a 7. vyuč. hodina
č. 105 - divadlo 
 Školní kolo recitační soutěže
 Přihlášky podávejte
 u prof. Minárikové
26.3.2014  Školní akademie
2.4.2014 
 Pedagogická rada 3. čtvrtletí
9.4.2014
 Třídní schůzky 3. čtvrtletí
17. - 18.4.2014  Velikonoční prázdniny
21.4.2014  Pondělí velikonoční
22.4. - 23.4.2014
 Přijímací zkoušky - pro studenty
 je studijní volno
28.4.2014
 Závěrečná pedagogická rada
- oktávy a 4.A
30.4.2014
 Poslední zvonění - vysvědčení 4.A a oktávy
 4. vyuč. hodina
1.5.2014  Státní svátek - Svátek práce
2.5. - 9.5.2014
 Písemné maturitní zkoušky
8.5.2014
 Státní svátek - Den vítězství
11.5. - 16.5.2014
 Kurz Šance kvarta B - Lipnice
12.5. - 16.5.2014
 Svatý týden
12.5. - 16.5.2014  Geologický týden (1.A a kvinty)
19.5. - 23.5.2014
 Ústní maturitní zkoušky
25.5. - 30.5. 2014
 Kurz Šance kvarta A - Lipnice
26.5. - 30.5 2014  Sportovní kurz septima A
2.6. - 6.6.2014
 Sportovní kurz 3.A
15.6. - 20.6.2014
 Sportovní kurz septima B
25.6.2014
 Závěrečná pedagogická rada
27.6.2014  Ukončení školního roku, vysvědčení
27.6.2014 11.00
Břevnovský klášter
 Předání vysvědčení studentům kvart

Archiv - školní rok 2012/2013

3.9.2012 v 8.00
Zahájení školního roku 2012/2013
2. - 7.9.2012
Kurz Šance - 1.A
3. - 7.9.2012
Seznamovací kurz - prima A
10. - 14.9.2012
Seznamovací kurz - prima B
17. - 21.9.2012
Jazykový kurz v ČR - sekunda A
17. - 21.9.2012 Jazykový kurz v ČR - sekunda B
24. - 28.9.2012 Zájezd do CERNu
28.9.2012 Státní svátek
2.10.2012 16.00
Břevnovský klášter
Imatrikulace nových studentů - 1.A
2.10.2012 17.00
Břevnovský klášter
Imatrikulace nových studentů - primy
6. a 7.10.2012
Břevnovské posvícení
6. - 14.10.2012
Zájezd do Skotska
24.10. - 4.11.2012 
Výměnný pobyt v Chicagu
25.10. a 26.10.2012 Podzimní prázdniny
28.10.2012
Státní svátek
7.11.2012 Pedagogická rada 1. čtvrtletí
14.11.2012 Třídní schůzky 1. čtvrtletí
17.11.2012
Státní svátek
21.11.2012
od 17.00
Den otevřených dveří
22. - 24.11.2012
Kongresové centrum
Výstava Schola Pragensis
30.11.2012
od 19 hod.
Maturitní ples
16.12.2012
od 15.00
Vánoční koncert
22.12.2012
- 2.1.2013
Vánoční prázdniny
16.1.2013
od 17.00
Den otevřených dveří
25.1.2013
Uzavření klasifikace 1. pololetí
30.1.2013 Pedagogická rada 1. pololetí
31.1.2013 Pololetní vysvědčení
1.2.2013 Pololetní prázdniny
18. - 24.2.2013 Jarní prázdniny
20.3.2013 od 19:00
Školní akademie
v Salesiánském divadle
28. a 29.3.2013 
Velikonoční prázdniny
31.3.2013 Termín odevzdání seznamů četby
1.4.2013 Velikonoční pondělí
3.4.2013 Pedagogická rada 3. čtvrtletí
10.4.2013 Třídní schůzky 3. čtvrtletí
13.4.2013 Odevzdání maturitních prací
z informatiky
22.4.2013
Přijímací zkoušky (1.termín)
23.4.2013
Přijímací zkoušky (2.termín)
26.4.2013
Uzavření klasifikace - oktávy a 4.A
29.4.2013
Závěrečná pedagogická rada
- oktávy a 4.A
30.4.2013
Poslední zvonění - oktávy a 4.A
2.5. - 10.5.2013
Písemné maturitní zkoušky
12.5. - 17.5.2013
Zážitkový kurz KA
13.5. - 17.5.2013
Svatý týden
13.5. - 17.5.2013
Geologický týden
13.5 - 7.6.2013
Testování kvart
20.5. - 24.5.2013 Ústní maturitní zkoušky
26.5. - 31.5.2013 Zážitkový kurz KB
27.5 - 31.5.2013 Sportovní kurz 3.A
27.5 - 31.5.2013 Sportovní kurz MB
31.5.2013
10:00
Slavnostní předání maturitního vysvědčení - 4.A
31.5.2013
11:00

Slavnostní předání maturitního vysvědčení - oktávy
3.6. - 16.6.2013
Jazykový pobyt v Barstaple - TA, TB
16.6 - 21.6.2013
Sportovní kurz MA
24.6.2013
Uzavření klasifikace 2. pololetí
26.6.2013 Pedagogická rada 2. pololetí
28.6.2013 11.00
Břevnovský klášter
Předání vysvědčení studentům kvart
28.6.2013 Konec školního roku, vysvědčení