Aktuality‎ > ‎

Skenování a tisk pro studenty

přidáno: 7. 4. 2015 4:37, autor: Jan Horalek   [ aktualizováno 9. 4. 2015 2:15 ]

Skenování do e-mailu

Na školní kopírce mají studenti možnost zdarma barevně naskenovat formát A4 i A3.

Po identifikaci uživatele kartou ISIC stiskněte "skenovat a odeslat", potom "odeslat sobě" a v položce "2stranný originál" vyberte, zda chcete skenovat oboustranně. Skenování spustíte, stejně jako kopírování, zeleným tlačítkem. Do jednoho výstupního souboru můžete naskenovat víc obrazů, pro ukončení a odeslání e-mailu s naskenovanými obrazy stiskněte "spustit odesílání". Typ souboru dokumentu po naskenování je PDF. Skenovat lze ze skla i z automatického podavače.

E-mail s naskenovaným materiálem je odeslán na e-mailovou adresu, která je ve školní databázi přiřazena vaší kartě. V případě problémů kontaktujte správce IT v české knihovně.

Další možnosti: skenovat lze i do jiných formátů souborů, skeny se dají odesílat i na ručně zadané e-mailové adresy. Vše naleznete v interaktivním menu kopírky.

Tisk pomocí e-mailu

Pokud potřebujete přímo na kopírce vytisknout nějaký dokument, pošlete z e-mailové adresy registrované v databázi školy e-mail s přílohou ve formátu PDF na adresu:

Kopírka přílohu zařadí k tisku do vaší tiskové fronty v položce zabezpečeného tisku (Secure Print). Velikost výtisku (A3 / A4) je dána velikostí stránky PDF při jeho vytvoření. 

Při posílání PDF dokumentů k tisku pomocí e-mailu nelze nastavit žádné vlastnosti tisku (počet kopií je vždy 1, výtisk je vždy oboustranný, nesešitý).

Do formátu PDF dnes umožňuje exportovat většina textových editorů. Například ve Wordu se tato operace nachází v menu "soubor / uložit jako / PDF nebo XPS / uložit jako typ PDF --> publikovat".

V Open Office / Libre Office je tlačítko převodu do PDF přímo v hlavní nástrojové liště.

Tisk je zpoplatněn stejně jako kopírování - 1 Kč za jednostranný tisk A4, 2 Kč za oboustranný tisk A4, 2 Kč za jednostranný tisk A3, 4 Kč za oboustranný tisk A3.