Alejsbor‎ > ‎

Akce v letošním školním roce

Školní rok 2016/2017

20.12.2016
Už podruhé do Normandie

fotogalerie

Na pozvání pana Rogera Devauxe jsme jeli od 7.do 13.12. 2016 na zájezd do městečka Allouville-Bellefosse v Normandii. Pan Roger Devaux se svými přáteli v tomto městečku pořádá během celého roku velké množství kulturních akcí a často zve na setkání, výstavy i koncertní vystoupení zahraniční účastníky. Předvánoční čas je u nich podřízen jejich velkému koníčku, sbírání a vystavování betlémů z celého světa, což je prý ve Francii velmi vzácná aktivita. Místním obyvatelům a návštěvníkům výstavy se k setkávání s kulturou a tradicemi jiných zemí nabízejí i hudební a taneční vystoupení různých souborů.

Naši cestu jsme začali organizovat už na jaře 2016, intenzivní hudební příprava nastala se začátkem nového školního roku. Sestavila jsem repertoár z českých vánočních koled, českých lidových písní, moderních duchovních i populárních skladeb a nacvičili jsme i dvě známé skladby francouzské. Program jsme potřebovali různorodý, protože hostitelé zorganizovali několik vystoupení různého druhu. Čekaly nás dva koncerty v kostele - v blízkém městečku Yvetot napůl s místním mládežnickým sborem, vedeným panem sbormistrem Mathiasem Chartonem, a samostatné vystoupení v hostitelském Allouville- Bellefosse – účinkování sboru jsme doplnili i sólovými čísly pro klavír, kytary, trumpetu a sólovým zpěvem. V neděli dopoledne jsme účinkovali také v Yvetot při mši (v moderním chrámu, velice zajímavém svou architekturou a vitrážovými okny). Poslední den jsme ve městě Yvetot zpívali dokonce dvakrát – v domově důchodců a v základní škole, kde pan Mathias Charton vyučuje hudební výchovu a vede sbory. Takže jsme se nakonec potkali se třemi skupinami různých zpěváků, což bylo zajímavé hlavně po hudební stránce, protože pro časově nabitý program nezbývalo příliš času jen tak si popovídat.

Byli jsme nadšeni nejen cestou do ciziny a možností zazpívat si takto intenzívně se sborem, který máme rádi, ale ocenili jsme i péči, kterou nám hostitelé věnovali, ať už se to týkalo romantického ubytování v podkroví starého zámečku, výtečných domácích večeří, nebo výletů, které nám hostitelé připravili – do Rouenu a k moři. A jak se dalo očekávat, pro nás suchozemce se cesta na pobřeží Atlantského oceánu stala nezapomenutelným zážitkem, potvrzeným intenzivním focením.

Také o nás napsali několik článku v regionálních novinách, a dokonce jsme byli přijati místním panem starostou. Nutno poznamenat i to, že ohlas na naše vystoupení byl velice kladný, sklidili jsme velké ovace a museli jsme několikrát přidávat.

Velikánskou pomocí nám byla i paní profesorka Kulhánková, která o nás pečovala v mnoha nejrůznějších směrech, přestože by byla potřebovala spíš ležet v posteli s chřipkou, a paní Denisa Vostrá, maminka našich dvou zpěváků, která kromě zprostředkování cesty a organizační korespondence byla nezbytnou pomocnicí v kontaktu s hostiteli, protože bohužel francouzští hostitelé mluvili většinou pouze svým rodným jazykem.
Takže cesta uběhla až příliš rychle, naštěstí nám zůstaly fotografie a nahrávky a možná v budoucnu také navážeme spolupráci s některým ze sborů pana Chartona.

Pro představu přidávám dva snímky – první nemusím příliš komentovat a druhá je pořízena v místnosti, která je přímo vyhrazena jako zkušebna sborů v základní škole.

                                                                                                           Helena Brdičková

Vánoční koncert

V neděli 18.12. jsme se již tradičně sešli k malé vánoční slavnosti ve školní jídelně.

Nejprve zazpíval Alejsbor, a to koledy připravené do Francie, pak zahráli a zazpívali Daniela Roztykusová, Alfréd Hostička a Adam Dvořáček a ve druhé polovině koncertu zazněla opět Rybova Česká mše vánoční. Tentokrát se sešel veliký orchestr – šestery housle, dvě violoncella, varhany, flétna, dva klarinety, horna, pozoun, fagot a malé tympány – takže sbor, který měl asi 20 zpěváků, se musel činit. Všem velice děkuji za přípravu i hraní a zpívání, zvláště sólistům – Lidušce Duškové, Adlétě Hanžlové, Janu Chytilovi a Petru Kutinovi, basu nenahraditelnému.

Účinkující i posluchači byli podle ohlasů spokojeni, takže se mohu jen radovat, pokud náš vánoční koncert stále láká nejen rodiče a přátele současných studentů, ale i studenty- absolventy (případně jejich rodiče a přátele) k tomu, aby přicházeli do školy, byť jen na toto jediné odpoledne.
                                   

                                                                                                          Helena Brdičková

23.9.2016

Letos jsme vstoupili do zkoušek velice rychle, protože nás na začátku prosince už podruhé čeká pan Roger ve francouzské vesničce Allouville-Belefosse se svými betlémy a naplánovanými vystoupeními.
Takže je co zkoušet, plánovat, připravovat.  Dnes máme za sebou zářijové soustředění a čeká nás další 8. a 9. října. A pak už se bude jen zkoušet, zkoušet a zkoušet – abychom francouzské posluchače potěšili, ne poděsili. Pomohou nám i přizvaní instrumentalisté.

3.10. tradičně zazpíváme na imatrikulaci v Břevnovském klášteře a samozřejmě ani letos nevynecháme vánoční koncert s Rybovou mší,  i když přesný termín ještě nemáme. Pokusíme se ho stanovit do třídních schůzek, aby rodiče, kteří vždy vypomáhají, dostali včas přesnou informaci.

Na jaře bychom se rádi zúčastnili středoškolské přehlídky sborů, uspořádali koncert v Praze, případně i jinde – to vše je zatím pouze v plánech, ale určitě je se na co těšit. Samozřejmě také zazpíváme při slavnostních příležitostech v Břevnovském klášteře.

Ještě jedna radostná zpráva – kdo má zájem podívat se na živé nahrávky sboru za posledních pár let, na Youtube je nově takový průřez našimi vystoupeními od roku 2012 v různých sestavách. Písničky jsou označeny jako novinky.

Těšíme se na naše zpívání a také na setkání s našimi posluchači.

                                                                                                          Helena Brdičková