Biologie‎ > ‎

Aktuality

Botanická soutěž – školní kolo

Vyhlašujeme další ročník Botanické soutěže. Již tradičně se koná v podzimním termínu, aby nekolidovala s Biologickou olympiádou. Letos se uskuteční ve čtvrtek 20. října.
Je určena pro studenty 2. ročníku a sexty. Učebna 024,  8:00 - 9:45.

Náplní  školního i krajského kola jsou základní znalosti z botaniky (základní znalosti o rostlinné buňce, chemické složení rostlinného těla, základy fyziologie rostlin, anatomie a morfologie rostlin V krajském kole se pak předpokládají základní botanické dovednosti, jako je práce s mikroskopem a tvorba preparátů, tvorba řezů rostlinným tělem, práce s určovacím klíčem, apod.

Studijní literaturou jsou učebnice botaniky pro gymnázia – Biologie pro gymnázia  . Pro studium praktického poznávání rostlin použijte např. jeden z atlasů uvedených u seznamu.

Písemný test obsahuje 30 otázek, v každé otázce je 1 odpověď správná.

Poznávací část je sestavena z 20 rostlin. Za test je možné získat 30 bodů, za poznávací část 20 bodů (určuje se rodové a druhové jméno, při správném určení rodového názvu se uděluje 0,5 bodu).

Do krajského kola, které se uskuteční v pondělí 7. listopadu 2016 od 9 hodin na Stanici přírodovědců DDM, postupují nejúspěšnější.

Úspěch v krajském  kole bude odměněn nejen cenami, ale i známkami 3x výborý v letošní klasifikaci biologie za všechny tři absolvované sekce soutěže (test, poznávačka, praxe)  

Bližší informace podá  prof. Irena Skolilová

Cyklus přednášek pro zájemce o BIOLOGII

Stanice přírodovědců DDM hlavního města Prahy ve spolupráci s Informačním centem pro přírodovědné soutěže (ICPS) při Gymnáziu Botičská zve na cyklus přednášek určený pro účastníky odborných olympiád a soutěží.

Přednášky jsou vhodné zejména pro soutěžící postupující do krajských kol Biologické olympiády, Chemické olympiády, Ekologické olympiády, Mladého zahrádkáře a Botanická soutěže, ale také pro všechny další zájemce o přírodovědné obory bez ohledu na věk. Témata jsou volena vzhledem k zaměření ročníku a kategorie dané soutěže. Ve vybraných termínech, před konáním krajských kol zmíněných soutěží, se v přednáškovém sále hlavní budovy Stanice přírodovědců DDM hlavního města Prahy v Drtinově ulici 1a
uskuteční vždy trojice hodinových přednášek.

Přednášky jsou zdarma a není třeba se předem přihlašovat. Začátek první z trojice přednášek je vždy v 16.30 hodin. Více informací spolu s termíny a programem jednotlivých přednášek naleznete na webových stránkách:

http://www.ddmpraha.cz/stanice-prirodovedcu/ostatni/projekty-a-spoluprace/clanek/prednaskovy-cyklus-k-odbornym-olympiadam-a-soutezim

http://www.gybot.cz/rubrika/286-ICPS-Prednasky-pro-olympioniky/index.htm