Podpora školy od skupiny ČEZ

www.cez.cz

Rok 2016

Učebna fyziky č. 120

V roce 2015 požádalo gymnázium v grantovém řízení „Oranžová učebna“ o nadační příspěvek na obnovu učebny fyziky. Grantový program je určen pro školy s velkým podílem studentů, kteří se úspěšně účastní předmětových olympiád v přírodovědných předmětech.

Naše škola příspěvek získala a celkovým nákladem cca 550 tis. Kč vytvořila novou učebnu fyziky. Další potřebné prostředky věnoval Nadační fond příznivců GNA a škola.

Výše dotace: 200,0 tis. Kč