Monthly Archives: Červen 2018

O pravdu?

18. 6. 2018 – 15:00 – promítání dokumentů Co dokáže lež a Mimořádná zpráva (pro všechny zájemce) 25. 6. 2018 – 4. a 5. hodinu – beseda s Alexandrem Mitrofanovem (pro třídy 1.A, kvinta A, kvinta B). Obě akce se uskuteční ve školním divadle (místnost č. 105) v rámci Týdne mediálního vzdělávání.

Setkání generací

Studenti Gymnázia Nad Alejí jsou již třetím rokem zapojeni do projektu vyhlášeného o.p.s. Člověk v tísni a v červnu 2016 získali certifikát, na jehož základě je naše gymnázium oprávněno používat titul „Světová škola“. Letos převzala štafetu  třída 1.A. V rámci projektu bylo naším cílem podpořit sounáležitost mezi generacemi a alespoň malým dílem přispět k obohacení… Celý příspěvek »