Karty ISIC

Jako průkazy studentů používáme mezinárodní karty ISIC (International Student Identity Card).

Karty a licence ISIC vydává společnost GTS Alive s.r.o., Letenská 118/1, Praha 1, www.isic.cz
Zadávání výroby a správu licencí karet pro studenty zabezpečuje přímo naše škola, naši studenti je používají i ve školní jídelně a na kopírce.

Cena nové karty ISIC je dána cenou nosiče a cenou roční licence.

 Licence ISIC  180 Kč
 Čipová karta MiFare  110 Kč
 Komplet karta ISIC  290 Kč

Studenti prvních ročníků dostávají nové karty ISIC od třídních profesorů v první den školy. Prosíme studenty, aby si své karty na zadní straně vlevo nahoře do připraveného políčka podepsali, při použití mimo školu je nepodepsaná karta neplatná.

Ztráta či poškození karty ISIC

Přesný postup řešení situace bude upřesněn v září 2019.

V případě ztráty nebo velkého poškození karty ISIC požádejte paní Tůmovou v pokladně školní jídelny o náhradní kartu na obědy (proti záloze 50 Kč) a pak se přihlaste u paní hospodářky Michnáčové (druhé patro u kopírky) a požádejte o výrobu duplikátu karty ISIC. Cena duplikátu je 110 Kč, hradí se hned při objednání duplikátu.

Pokud student náhradní bílou kartu nevrátí v pokladně školní jídelny do 1 měsíce od jejího vydání, nebude mu záloha vrácena a karta bude považována za náhradní kartu zakoupenou studentem.

Nelze vyrobit duplikát karty, která nebyla revalidována, tedy karty, která není v aktuálním roce platná. Lze vyrobit pouze kartu s platností na daný rok, cena je 110 Kč za duplikát + 180 Kč za licenci (revalidaci). V tomto případě se jedná vlastně o novou kartu ISIC.Pokud student požádá o výrobu duplikátu karty s revalidační známkou, je mu automaticky vyrobena karta s odpovídající platností vyznačenou tiskem přímo na kartě.

Jakmile vyrobené duplikáty karet dorazí do školy, jsou vystaveny v okénku pokladny školní jídelny a připraveny k vyzvednutí. Duplikát bude vydán pouze po odevzdání náhradní karty (záloha za náhradní kartu bude studentovi vrácena).

Prodlužování platnosti licence

Platnost karet ISIC pro dopravní podniky, slevy v obchodech, kinech a muzeích, se každý rok prodlužuje nalepením tzv. revalidační známky na zadní stranu karty. Revalidace na 1 rok stojí 180 Kč. Pro použití ve školní jídelně není nutné mít kartu revalidovanou. Pokud by ale student použil nerevalidovanou kartu při uplatnění slevy atd., vystavuje se riziku, že mu karta bude zabavena.

Před koncem školního roku dostanou třídy prostřednictvím svých třídních profesorů seznamy studentů, kde zájemci svým podpisem potvrdí objednávku revalidační známky na následující kalendářní rok. Peníze na revalidační známky vybírají třídní profesoři.

Pokud student na konci roku požádá o revalidační známku a potom kartu ztratí, požádá si o výrobu duplikátu a ten již dostane s platností odpovídající revalidaci vyznačenou tiskem na kartě. Žádnou známku tedy pak na kartu nelepí.

Další informace o platnosti karet

Pozor – v případě, že nemáte v aktuálním školním roce revalidovanou kartu, platí následující pravidlo: ačkoliv v září daného roku karta ještě platí v obchodech, kinech, muzeích, lyžařských a jiných sportovních areálech (platnost je vždy do 31.12. z loňské licence), neplatí už pro Dopravní podnik hl. m. Prahy. V tu dobu už není platná licence karty jako studentského průkazu, pouze platí jako poukázka na studentské slevy!

Pokud dojde ke zdržení distribuce revalidačních známek v září daného roku, jsou revalidované karty bez známek přesto platné u všech poskytovatelů slev (dle známky) i u Dopravního podniku – zde se neověřuje revalidační známka, ale je porovnáváno číslo čipu karty s databází, kterou Dopravní podnik získává od firmy GTS Alive.

Po opuštění školy (ukončení či přerušení studia, odchod na jinou školu) je studentům licence karty automaticky zneplatněna. Výrobní lhůta pro nové karty a duplikáty je dána možnostmi dodavatele (GTS Alive s.r.o.) a škola ji nemůže ovlivnit.

Další informace o kartách ISIC, slevách v obchodech, kinech, restauracích, muzeích a sportovních areálech jsou na stránkách www.isic.cz.