Kontakty‎ > ‎

Seznam zaměstnanců

E-mailová adresa zaměstnanců je vždy jmeno.prijmeni@alej.cz (bez diakritických znamének)
Přímé telefonní číslo je 235 010 xxx. Vn je číslo vnitřní linky.

Pedagogičtí pracovníci

      xxx vn
 B Bednářová Emily
193
 43

Benda Jiří 161 11
  Benešová Zdeňka 164 14
  Bílková Vlasta 176 26
  Boháčová Lada 182 32
  Brabec Pavel 178 28
  Braunová Klára 174 24
  Brdičková Helena 169 19
  Bukovská Zuzana 182 32
 C
Cianci Helena 179 29
 D Decker 
Amy 193
43
  Dřínková Nataša 176 26
 F Fochová Daniela 166 16
 H Hájek Jakub 185 35
  Hanzlík Vratislav 181 31
  Hoffmannová Jiřina 182 32
  Honzajková Kateřina
194 44
  Horký
Vojtěch 186
36
  Hrabovská Alena 178 28
  Hrazdirová Jitka 172 22
  Hrdličková Vladislava 164 14
  Hrubeš Miloslav 176 16
  Hruška Jiří 188 38
Ch Chlastáková
Barbora 174
24
 ChocholáčováDagmar17424
 J Jamborová Barbora 183 33
  Jánská Milada 178 28
  Jánský Jiří 181 31
  Jirák Miroslav 192 42
  Jirsová Barbara 173 23
  Junková Zuzana
182 32
 K Kim Sheldon 193 43
  Kister
Alex
193 43

Klika Petr 194 44
  Kubešová Ivana 170 20
  Kulhánková Anna 183 33
 L Langrová Renata 179 29
  Linhartová Ditta 169 19
 M Machátová Zuzana 184 34
  Mináriková Ivana 192 42
  Mochan Jaroslav 186 36
 O Ottová Renáta 168
18
 PPérezMartínez Luis17121
  Pospíšilová
Lenka
171
21
  Pospíšilová Yvetta 172 22
 S Seifertová
Lenka
183 33
  Semerádová Ladislava 168 18
  Skolilová Irena 177 27
  Sparrgrove
Shara
193
43
  Stejskalová Hana
171
21
  Svitáková Adéla 185 35
  Sýkorová Dana 187 37
 ŠagátováRenata18333
  Ševčíková Zuzana 179 29
 Špaček
Martin17424
  Švidroňová
Žaneta
174
24
 T Töpferová Dana 176 26
 V Vágenknechtová Edrová Pavlína 187 37
  Vašáková Alžběta
167 17
 VejmelkaLukáš
17626
  Vondra Jakub 183 33
  Vorel Jiří 186 36
 W Wohlgemuthová Věra 164 14

Asistenti pedagogů

HrdličkováJana
16212
Němcová Václava 162 12
Nová Renata 167 17
Rolencová
Klára
16212

Zaměstnaci správy školy

Horálek Jan správce IT 166 16
Jonášová  Soňa hospodářka 189 39
Lesáková Alena recepční 160 10
MichnáčováDaniela
hospodářka18939
Thimová Jeanette recepční 160 10
Tůmová Soňa ved. šk. jíd.  195 45
Vacek Jan knihovník 166 16
Vítovská Eva ekonomka 165 15
Zeman
Jan
školník
175 25