Minigranty - podzim 2014

přidáno: 26. 9. 2014 7:09, autor: Zuzana Stiborkova   [ aktualizováno 26. 9. 2014 7:16 ]
Termín odevzdání žádostí pro podzim 2014 byl stanoven na pátek 10. října 2014. Podmínky podání žádosti a formulář najdete v úvodu této záložky. Žádosti bude správní rada projednávat dne 14.10.2014 a výsledky jednání budou zveřejněny do 10 dnů zde na školním webu.

Upozorňujeme, že žádost musí být vyplněna na počítači (ne ručně!!!) a do termínu uzávěrky odevzdána v kanceláři školy nebo v kancelářích vedení školy v tištěné podobě s podpisem žadatele a garanta a zároveň včetně příloh elektronicky odeslána na e-mailovou adresu: nadacni.fond@alej.cz. Do předmětu mailu je třeba napsat Název projektu - žádost.

Správní rada NF GNA