Poděkování

přidáno: 9. 2. 2018 13:01, autor: Jan Horalek   [ aktualizováno 9. 2. 2018 13:02 ]
Nadační fond příznivců Gymnázia Nad Alejí děkuje všem dárcům, kteří v loňském roce přispěli celkovou částkou 471.500,-Kč

a umožnili tak realizovat škole studijní i volnočasové aktivity studentů a modernizaci vybavení školy.

V prosinci byla definitivně ukončena instalace audiovizuální techniky do učeben 107, 206 a 306 v celkové hodnotě 539.253,- Kč.