Výsledky minigrantového řízení - jaro 2015

přidáno: 29. 3. 2015 13:16, autor: Zuzana Stiborkova   [ aktualizováno 29. 3. 2015 14:59 ]

Na zasedání správní rady dne 19.1.2015 byly projednány čtyři žádosti o minigranty na podporu aktivit studentů GNA:

Minigrant 1/2015: English Drama Club

Požadovaná částka:  8.950 Kč

A group of students, led by Ms. Sparrgrove, is preparing an English language drama play to be performed for the general public in April 2015. Through these activities the students will practice and improve their English, public speaking, and teamwork, as well as develop other valuable skills.

Rehearsals September 2014 – April 2015,  Performances April 2015, Student field trip/activity in May or June 2015

Minigrant (pořízení kostýmů, rekvizit, propagace představení, občerstvení o přestávce) byl podpořen s výjimkou částek na Lunches for Saturday rehearsal a Field trip in May or June, protože nejsou přímou součástí divadelního představení. Oběd si studenti mohou přinést z domova a výlet doporučujeme hradit z dobrovolného vstupného. Schválená částka: 5.650 Kč

Minigrant 2/2015: Knížky a kavárna? 308!  

Požadovaná částka:  9.600 Kč

Už šestým rokem se téměř každý den víceméně rádi vracíme do naší „kmenové třídy“s číslem 308, kterou nám na bílo vymalovala již třída předchozí. Bohužel, bílá se za těch pár let poněkud změnila, a tak naše třída dlouhodobě plánovala učebnu zrenovovat „k obrazu svému“… Inspirovali jsme se příjemným prostředím pražských kaváren, kde se cítíme dobře a kam chceme zase znovu někdy zajít a rádi bychom část této atmosféry přinesli i k nám do školy. Přínos? Spoluprací na předělávání učebny si stmelíme náš třídní kolektiv a myslím, že nejen my, ale i ostatní studenti našeho gymnázia se budou více těšit na hodiny v učebně 308, protože to bude jedno z míst na naší škole, kam se člověk bude moci uchýlit před každodenním stresem a třeba si i o přestávce přečíst zajímavou knížku J.

Minigrant byl podpořen s podmínkou, že studenti budou při realizaci spolupracovat s vyučujícím výtvarné výchovy. Otázkou zůstává umístění gauče. Podle názoru členů správní rady i pana ředitele jako hosta se gauč z prostorových důvodů k zadní stěně třídy umístit nedá a proto byla schválená částka o tuto položku snížena. Schválená částka: 8.500 Kč.

Minigrant 3/2015: Proteiny nás baví

Požadovaná částka:  10.000 Kč

Jako studenti již dlouhodobě zaběhlého genetického kroužku s přístupem k vědecké laboratoři vybavené na světové úrovni bychom si hrozně rádi rozšířili znalosti v oborech jako jsou molekulární biologie, biochemie, molekulární genetika apod., a to i náročnějšími laboratorními pracemi, než které jsme si měli možnost vyzkoušet doposud.

Požadované prostředky jsou určeny na laboratorní kity, které v kroužku pro svoji náročnost nemůžeme běžně používat, neboť jsou nad rámec běžné náplně kroužku. Přístrojové vybavení laboratoře ale jejich provedení umožňuje.

Přínosem pro nás určitě je, že se získanými znalostmi nachází řada z nás již teď výborné uplatnění a to jak v tematických soutěžích tak později při přijímacích zkouškách na vysoké školy či dokonce při vědecké praxi a to již ve velmi mladém věku.

Minigrant byl schválen za podmínky, že alespoň 3 studenti, kteří zakoupený materiál využijí, správní radě vysvětlí, v čem pro ně byly náročnější laboratorní práce s využitím kitu přínosné (rozsah cca 1/2 normostrany) a doloží to fotodokumentací z laboratoře. Schválená částka 10.000 Kč.

Minigrant 4/2015: RETRO Akademie GNA (2015)

Požadovaná částka:  6.000 Kč

Akademie GNA je akce pravidelně pořádaná studenty naší školy, na které již tradičně vystupují žáci ze všech tříd se svými nacvičenými čísly. Chtěli bychom tuto tradici udržet, ale po zkušenostech z předchozích let bychom potřebovali jistou finanční výpomoc na nákup kostýmů, tisk letáků a výrobu kulis.

Minigrant bude podpořen za podmínky, že žadatelé upřesní počet zakoupených kostýmů, počet vytištěných plakátů a místo jejich vyvěšení a popis vyrobených kulis. Žadatelé také dodají podrobnější popis záměru, v jehož duchu akademie proběhla. Schválená částka 6.000 Kč.