Výsledky minigrantového řízení jaro 2014

přidáno: 9. 5. 2014 9:18, autor: Zuzana Stiborkova   [ aktualizováno 9. 5. 2014 9:22 ]
Na zasedání správní rady NF GNA dne 6.5.2014 byly projednány dvě žádosti o minigrant s následujícím výsledkem:

Minigrant 1/2014: Fotbalová Alej liga

Naším cílem je uspořádat školní turnaj ve fotbale, který byl v minulých letech úspěšně pořádán staršími studenty. Třídy zapojené do tohoto turnaje budou rozděleny do 2 skupin dle ročníku (vyšší a nižší gymnázium).  V rámci každé skupiny bude každá třída hrát proti každé. Za každý vyhraný nebo remizovaný zápas získá třída body do tabulky, tyto body budou na konci turnaje sečteny a vítězná třída získá pohár. Chceme dát studentům další možnost zlepšit práci v kolektivu a strávit příjemné chvilky při sportu se svými spolužáky. V případě hojné účasti bychom z tohoto turnaje rádi udělali každoroční tradici.

Projekt byl podpořen požadovanou částkou ve výši 2986 Kč.

Minigrant 2/2014: Komunitní kruh

Jedná se o zpříjemnění výuky v hodinách AJ a při mimoškolních aktivitách třídy. Jelikož podle terapeutů 6 hodinové sezení v lavicích škodí zádům, rozhodli jsme se s naší třídní profesorkou pí. Ferjenčíkovou, že pořídíme polštáře a podložky na psaní a 2 karimatky pro studenty, kteří nemohou ze zdravotních důvodů sedět na zemi, abychom si neničili záda. Dalším přínosem bude i vzájemné respektování se, plynoucí z toho, že na sebe všichni uvidíme.

Správní rada ocenila nápad projektu na zpříjemnění výuky, ale rozhodla, že projekt podpoří jen v případě, že budou splněny následující podmínky:

  • polštáře budou mít snímatelný a pratelný povlak
  • každý z polštářů bude svěřen do péče konkrétnímu studentovi
  • polštáře budou zajištěny proti odcizení alespoň po dobu 2 let

Žadatelé potvrdí přijetí těchto podmínek do pátku 16.5.2014

Comments