Výsledky minigrantového řízení – podzim 2015

přidáno: 20. 10. 2015 7:38, autor: Zuzana Stiborkova   [ aktualizováno 20. 10. 2015 7:39 ]

Na zasedání správní rady dne 15.10.2015 byly projednány čtyři žádosti o minigranty na podporu aktivit studentů GNA:

Minigrant 5/2015: Alej Music Fest                      Požadovaná částka:  7.500 Kč

Alej Music Fest je festival hudby, který se každoročně koná v listopadu. Dává šanci zazářit hudebně nadaným studentům a stmeluje všeobecně kolektiv. Spousta studentů vymýšlí projekty právě pro tuto akci, a tak díky Alej Music Festu vzniklo i mnoho kapel. Minulý rok dokonce utvořená skupina Mulholland Blue vyhrála cenu Radio Wave. Mimo jiné tento festival také reprezentuje naši školu, jeho hosty jsou totiž i studenti z ostatních škol.

Správní rada se rozhodla s ohledem na charakter akce, že finančně nepodpoří položky na návrh plakátu a fotografa, protože je možné je zajistit svépomocí. Schválená částka: 5.550 Kč

Minigrant 6/2015: Vybavení do zkušebny       Požadovaná částka:  9.500 Kč

Projekt by měl poskytnout méně dostupné vybavení zkušebny, které většina nájemníků nemá, nebo vybavení, které je obtížné přepravovat. Věříme, že projekt bude mít za následek větší zájem o hudbu mezi řadami studentů GNA a tím pádem i větší zájem o pronájem zkušebny. Jedná se o dobrou investici, jelikož vybavení bude možno využít i pro ozvučení dalších školních akcí, např. přednášek v jídelně, školní akademii, apod.

Akce je jednorázová, užitek však bude trvalý, ozvučovací systém totiž ve zkušebně zůstane. Nepochybně by byl velký úspěch, kdyby se školní hudební skupiny staly známými a mohli tak prezentovat naši školu.

Minigrant byl schválen v plném rozsahu s podmínkou odsouhlasení konkrétního typu ozvučovacího zařízení technikem školy panem Horálkem. Schválená částka: 9.500 Kč.

Minigrant 7/2015: GNA je moderní!                   Požadovaná částka:  9.106 Kč

Projekt se skládá ze dvou částí, obě dvě prospěšné hlavně pro třídu MB, ale i jakoukoliv jinou třídu, která má vyučování v učebně 307 a dokonce i v určitých aspektech pro kantory.

1.     část projektu je zařízení pohovky do třídy 307. Na tu bychom připravili povlak buď s logem gymnázia, heslem “GNA”, zkratkou naší třídy “MB” nebo kombinaci těchto prvků, na které se jako třída dohodneme.

2.     část projektu je naše třídní doména (elitanaroda.org). Rádi bychom si ji vyzdobili fotkami, informacemi o nás, případně dalšími věcmi, na kterých bychom se jako třída shodli.

Věřím, že tento projekt bude prospěšný pro naši třídu, protože to bude jistá změna atmosféry učebny k lepšímu - lidé budou uvolněnější, budou mít místo, kam si sednout na svačinu, učit se na test apod. Tato pohovka by samozřejmě byla k dispozici i pro ostatní studenty gymnázia, kteří mají vyučovací hodiny v naší kmenové třídě. Třída 307 se stane ideální místo pro konání akcí jako preventivní blok, jelikož poskytne organizátorům pohodlné posezení. Povlak/přehoz na pohovku bude mít další využití na podporu naší třídy v basketbalovém a volejbalovém turnaji.

Díky druhé části projektu - třídní doméně - by celá třída mohla mít společnou emailovou adresu, což by usnadnilo posílání informací studentům od pracovních papírů po informace získaných na školní radě. Zároveň umožní škole “šetřit naše lesy” omezením počtu kopií, hlavně v předmětech jako je ZSV, čeština a mnoho dalších, kde mají studenti povoleny elektronické zápisky.

První část: Správní rada se domnívá, že toto vybavení není do učeben vhodné ani z hlediska funkčnosti ani z hlediska prostorového. Druhá část: Správní rada ocenila nápad propojení třídy společnou doménou, ale NF nemůže tuto myšlenku podpořit, protože zakoupením domény by NF ručil za její obsah. Schválená částka: 0 Kč

Minigrant 8/2015: Akademie GNA (2016)         Požadovaná částka:  6.000 Kč

Akademie GNA je akce pravidelně pořádaná studenty naší školy, na které již tradičně vystupují žáci ze všech tříd se svými nacvičenými čísly. Chtěli bychom tuto tradici udržet, ale po zkušenostech z předchozích let bychom potřebovali jistou finanční výpomoc na výrobu kulis a nákup mikroportů.

Žádost o minigrant nebyla kompletní, tudíž byla z výběrového řízení vyloučena.

Minigrant 9/2015: English Drama Club            Požadovaná částka:  6.000 Kč

A group of students, led by Ms. Sparrgrove, is preparing an English language drama play to be performed for the general public in April 2016. Through these activities the students will practice and improve their English, public speaking, and teamwork, as well as develop other valuable skills.

Rehearsals September 2015 – April 2016,  Performances April 2016

Minigrant (pořízení kostýmů, rekvizit, propagace představení, občerstvení o přestávce, atd.) byl schválen v celém rozsahu. Schválená částka: 6.000 Kč