Finanční podpora projektů od městské části Praha 6

www.praha6.cz

Rok 2016

Jazykový kurz Barnstaple 2016

Příspěvek je určen na dopravu, náklady na výuku a technicko-organizační zabezpečení a pedagogický doprovod studentů gymnázia v jazykovém kurzu v Anglii.
Dotační program: Otevřený svět.
Výše dotace: 317,7 tis. Kč

Debatní klub Nad Alejí 2016

Vzdělávací a výchovný projekt, který přirozeně rozvíjí spolupráci, vyjadřovací schopnosti a rozšiřuje všeobecný přehled studentů.
Debatování je aktivita, která se v anglosaském světě těší velké popularitě a mnoho dnes slavných a známých osobností se ve svých školních letech účastnilo soutěžních debat. Všichni aktivní i bývalí debatéři se shodnou na obrovském přínosu debaty. Kromě toho, že debata je díky aktivnímu využití angličtiny nenahraditelnou příležitostí ke zdokonalení a procvičení cizího jazyka, naučí se studenti formulovat své myšlenky, dát jim váhu, přesvědčivě a strukturovaně je prezentovat, zaujmout, získají spoustu nových znalostí a zbaví se strachu z vystupování před lidmi. Soutěžní aspekt s možností prosadit se i na mezinárodní úrovni zajišťuje motivaci k přípravě a snahu se zlepšovat. Podrobné informace o debatování, pravidlech turnajů atd. lze nalézt na www.alej.cz nebo www.debatovani.cz.
Dotační program: Otevřený svět.
Výše dotace: 10 tis. Kč

Autismus a ADHD pro učitele 2016

Vzhledem k  tomu, že jsou častěji přijímáni studenti s některou z forem poruch autistického spektra a otázka poruchy pozornosti je v této době také aktuální, rozhodli jsme se uspořádat pro pedagogy následující semináře délky 5-6 hodin.
Jeden seminář je věnován tématu problematika integrace dítěte s poruchou autistického spektra, typům poruchy, její podstatě, původu, projevům a práci s dítětem s touto poruchou.
Druhý se věnuje současným trendům v edukaci žáků s ADHD syndromem na ZŠ a SŠ, typům poruchy, její podstatě, původu, projevům a práci s dítětem s touto poruchou.
Výše dotace: 12,2 tis. Kč

Šance 2016

Projekt ŠANCE 2016 jsou adaptační kurzy určené nově příchozím studentům (primy a první ročník čtyřletého studia) s cílem formovat nově vznikající kolektiv a vytvořit pozitivní vztahy mezi studenty a kurzy určené kvartám osmiletého studia s cílem rozbourat nefungující vazby v kolektivu, které se vytvořily v průběhu prvních čtyř let, nastavit nové pozitivní vztahy a uvést nového třídního učitele.
Výše dotace: 19,0 tis. Kč

Unplugged 2016

Program Unplugged je dlouhodobý preventivní program určený žákům prim osmiletého gymnázia. Snaží se snížit počet dětí, které začnou experimentovat s návykovými látkami, hlavně alkoholem, tabákem, marihuanou a dalšími, nebo oddálit přechod od experimentu k dlouhodobému užívání. Tento program je používán i v zahraničí. Český projekt i program jsou podporovány MŠMT.
Výše dotace: 2,3 tis. Kč

E-bezpečí 2016

Vzdělávací beseda určená  rodičům a žákům naší školy mapuje jak konkrétní nebezpečné jevy,  kyberšikanu, kybergrooming, stalking, sexting a další, tak možnosti prevence a obrany proti útočníkům. Představa o problematice je vytvářena na základě modelových situací i skutečných kauz, které jsou představeny pomocí prezentací a videoukázek.
Výše dotace: 6,0 tis. Kč

Rok 2015

Jazykový kurz Bury St Edmund 2015

Příspěvek je určen na dopravu, náklady na výuku a technicko-organizační zabezpečení a pedagogický doprovod studentů gymnázia v jazykovém kurzu v Anglii.
Výše dotace: 375,5 tis. Kč

Šance 2015

Projekt ŠANCE 2015 jsou adaptační kurzy určené nově příchozím studentům (primy a první ročník čtyřletého studia) s cílem formovat nově vznikající kolektiv a vytvořit pozitivní vztahy mezi studenty a kurzy určené kvartám osmiletého studia s cílem rozbourat nefungující vazby v kolektivu, které se vytvořily v průběhu prvních čtyř let, nastavit nové pozitivní vztahy a uvést nového třídního učitele.
Výše dotace: 21,7 tis. Kč

Debatní klub Nad Alejí 2015

Vzdělávací a výchovný projekt, který přirozeně rozvíjí spolupráci, vyjadřovací schopnosti a rozšiřuje všeobecný přehled studentů.
Debatování je aktivita, která se v anglosaském světě těší velké popularitě a mnoho dnes slavných a známých osobností se ve svých školních letech účastnilo soutěžních debat. Všichni aktivní i bývalí debatéři se shodnou na obrovském přínosu debaty. Kromě toho, že debata je díky aktivnímu využití angličtiny nenahraditelnou příležitostí ke zdokonalení a procvičení cizího jazyka, naučí se studenti formulovat své myšlenky, dát jim váhu, přesvědčivě a strukturovaně je prezentovat, zaujmout, získají spoustu nových znalostí a zbaví se strachu z vystupování před lidmi. Soutěžní aspekt s možností prosadit se i na mezinárodní úrovni zajišťuje motivaci k přípravě a snahu se zlepšovat. Podrobné informace o debatování, pravidlech turnajů atd. lze nalézt na www.alej.cz nebo www.debatovani.cz.
Výše dotace: 10,0 tis. Kč

Šikana pro učitele 2015

Intenzivní jednodenní interaktivní kurz pro značnou část pedagogického sboru, je založen na praktických a zážitkových metodách vzdělávání, což je v případě šikany velmi efektivní. Pro ostatní naváže beseda, která sjednotí postupy celého pedagogického sboru.
Výše dotace: 6,0 tis. Kč

E-bezpečí 2015

Vzdělávací beseda určená  rodičům a žákům naší školy mapuje jak konkrétní nebezpečné jevy,  kyberšikanu, kybergrooming, stalking, sexting a další, tak možnosti prevence a obrany proti útočníkům. Představa o problematice je vytvářena na základě modelových situací i skutečných kauz, které jsou představeny pomocí prezentací a videoukázek.
Výše dotace: 4,5 tis. Kč

Unplugged 2015

Program Unplugged je dlouhodobý preventivní program určený žákům prim osmiletého gymnázia. Snaží se snížit počet dětí, které začnou experimentovat s návykovými látkami, hlavně alkoholem, tabákem, marihuanou a dalšími, nebo oddálit přechod od experimentu k dlouhodobému užívání. Tento program je používán i v zahraničí. Český projekt i program jsou podporovány MŠMT.
Výše dotace: 4,0 tis. Kč