Přijímací zkoušky

Oznámení o počtu otevíraných tříd + termíny přijímacích zkoušek

Oznámení ředitele o počtu otevíraných tříd ve školním roce 2018/19 (pdf)

(20. října 2017 od J. Bendy)


Pozvánka na den otevřených dveří

Informace k organizaci přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

(vycházejí ze stavu legislativy v září 2017)


V přijímacím řízení v dubnu 2018 budou dle platné legislativy použity jednotné přijímací testy z matematiky a českého jazyka. Na základě rozhodnutí ředitele gymnázia bude přijímací řízení do čtyřletého studia doplněno vlastním testem z anglického jazyka (školní přijímací zkouška). Ukázky jednotných přijímacích testů a další informace naleznete na http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035422.html.

 • Ve školním roce 2018/2019 budou na našem gymnáziu otevřeny dvě primy osmiletého studia (přihlášku mohou podat pouze žáci pátých tříd základní školy) a jeden první ročník čtyřletého studia s návazností anglického jazyka (přihlášku mohou podat žáci devátých tříd základní školy, odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií a také ti, kteří již povinnou školní docházku ukončili).
 • Ve čtyřletém studiu se přijímací zkouška skládá z testu z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka.
 • V osmiletém studiu se přijímací zkouška skládá z testu z matematiky a českého jazyka.
   
 • Přijímací zkoušky na oba typy studia se budou konat v dubnu 2018 (termín upřesníme po vyhlášení MŠMT).


Uzávěrka přihlášek do obou oborů studia je 1. března 2018.

(26. září 2017 od J. Bendy)

Informace o kurzu M + ČJ pro 9. třídy k přijímacím zkouškám na Gymnáziu Nad Alejí

 1. Cena pro školní rok 2017/18 je stanovena na 3 200,- Kč.
 2. V ceně kurzu je zahrnuto 12 hodin matematiky, 12 hodin českého jazyka.
 3. Kurzy se budou konat  vždy v pondělí od 15.00 do 17.00 v místnosti 101.Vyučovací hodina trvá 55 minut v každém předmětu, mezi hodinami je krátká přestávka. Některé dny máme vyhrazeny pro pedagogické rady, proto je konání kurzů nepravidelné, žáci budou včas o přerušení kurzu informováni.
 4. Zápis do kurzů je možný na Dni otevřených dveří Gymnázia Nad Alejí 22. listopadu 2017 (místnost 101) nebo elektronickou poštou: na adresu kurzy@naprijimacky.cz zašlete zprávu, která bude obsahovat jméno a adresu studenta a základní školu, kterou navštěvuje. Poté obdržíte potvrzení o přihlášení na vámi uvedenou emailovou adresu. Zaplacení kurzovného je možné na Dni otevřených dveří nebo přímo na první lekci. Po té účastníci obdrží heslo k využití celých stránek www.naprijimacky.cz.
 5. Kurzy začnou od 4. prosince 2017 v budově Gymnázia Nad Alejí (místnost 101) a potrvají do konce března 2018.
 6. Součástí kurzu matematiky je 10 hodin opakování a procvičování látky ZŠ a první a poslední hodinu věnujeme konkrétnímu přijímacímu testu.
 7. Součástí kurzu českého jazyka je 10 hodin opakování a procvičování látky ZŠ s přihlédnutím k různým formám přijímacích testů z češtiny a také první a poslední hodinu věnujeme konkrétnímu přijímacímu testu, aby žáci poznali, co se naučili.
 8. S sebou si přineste psací potřeby a rýsovací potřeby (tužka, pravítko, trojúhelník, kružítko), kalkulačku, tabulky, pracovní papíry nebo sešit.
 9. Prosíme také, abyste nezapomínali na přezůvky!

Termíny kurzů: 4.12., 11.12., 18.12., 8.1., 22.1., 29.1.,26.2., 5.3., 12.3., 19.3., 26.3., 9.4.

(23. září 2017 od J. Horálka)

Učební plány gymnázia

Pro zájemce o studium na našem gymnáziu jsou určeny plány výuky v osmiletém studiu a ve čtyřletém studiu (formát PDF). Další informace naleznete v sekci studijní programy školy.

(24. září 2014 od J. Bendy)