Přijímací zkoušky

Odesílání pozvánek

Dne 27.3.2018 odesíláme pozvánky k přijímacím zkouškám.

(27. března 2018 od J. Bendy)

Počty evidovaných přihlášek

Ke dni 6.3.2018 evidujeme 85 přihlášek uchazečů o čtyřleté studium a 440 přihlášek uchazečů o osmileté studium.

(8. března 2018 od J. Bendy)

Kritéria přijímacích zkoušek

Čtyřleté studium

Osmileté studium

(17. ledna 2018 od J. Bendy)

Informace o podávání přihlášek ke studiu

Formulář přihlášky ve formátu xlsx ke stažení
Termín odevzdání přihlášky pro oba typy studia je do 1.3.2018 (pozor změna oproti období do roku 2016).

Informace k vyplňování přihlášek pro uchazeče o osmileté studium:

Přijímací řízení na naši školu obsahuje pouze jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka, obě zkoušky se konají v jednom dni a termín konání určuje pořadí zápisu zvolených škol ve formuláři přihlášky. Jestliže naši školu v přihlášce napíšete na 1. místo, koná se zkouška 13.4.2018, jestliže napíšete naše gymnázium jako 2. školu, koná se zkouška 17.4.2018. Kolonka „Termín školní přijímací zkoušky“ se za naši školu nevyplňuje. Pořadí škol v přihlášce nevyjadřuje preference na přijetí.

Vzor vyplnění – osmileté studium (1.termín)

Informace k vyplňování přihlášek pro uchazeče o čtyřleté studium:

Přijímací řízení na naši školu obsahuje jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka a školní přijímací zkoušku z anglického jazyka. Všechny zkoušky se budou konat v jednom dni. Termín konání jednotné přijímací zkoušky určuje pořadí zápisu zvolených škol ve formuláři přihlášky, termín konání školní přijímací zkoušky je třeba doplnit. Jestliže naši školu v přihlášce napíšete na 1. místo, doplníte do stejného řádku datum 12.4.2018, jestliže napíšete naše gymnázium jako 2. školu, doplníte do řádku termín 16.4.2018. Pořadí škol v přihlášce nevyjadřuje preference na přijetí.

Vzor vyplnění – čtyřleté studium (1.termín)

(24. listopadu 2017 od J. Bendy)

Přijímací zkouška z anglického jazyka na čtyřleté studium

Specifikace požadavků vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vymezeného v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Dokument naleznete pod následujícím odkazem:
www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani

Zkouška se skládá ze dvou částí:
- poslech (10 min)
- čtení a jazyková kompetence (30 min)

Test bude na úrovni B1 SERR (Společného evropského referenčního rámce).
Pro přípravu doporučujeme stránky, které jsou určeny uchazečům o vykonání zkoušky PET (Preliminary English Test), např:
www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary/preparation
www.examenglish.com/B1/

(23. listopadu 2017 od Yvetty Pospíšilové)

Oznámení o počtu otevíraných tříd + termíny přijímacích zkoušek

Oznámení ředitele o počtu otevíraných tříd ve školním roce 2018/19 (pdf)

(20. října 2017 od J. Bendy)


Pozvánka na den otevřených dveří

Informace k organizaci přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

(vycházejí ze stavu legislativy v září 2017)


V přijímacím řízení v dubnu 2018 budou dle platné legislativy použity jednotné přijímací testy z matematiky a českého jazyka. Na základě rozhodnutí ředitele gymnázia bude přijímací řízení do čtyřletého studia doplněno vlastním testem z anglického jazyka (školní přijímací zkouška). Ukázky jednotných přijímacích testů a další informace naleznete na http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035422.html.

 • Ve školním roce 2018/2019 budou na našem gymnáziu otevřeny dvě primy osmiletého studia (přihlášku mohou podat pouze žáci pátých tříd základní školy) a jeden první ročník čtyřletého studia s návazností anglického jazyka (přihlášku mohou podat žáci devátých tříd základní školy, odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií a také ti, kteří již povinnou školní docházku ukončili).
 • Ve čtyřletém studiu se přijímací zkouška skládá z testu z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka.
 • V osmiletém studiu se přijímací zkouška skládá z testu z matematiky a českého jazyka.
   
 • Přijímací zkoušky na oba typy studia se budou konat v dubnu 2018 (termín upřesníme po vyhlášení MŠMT).


Uzávěrka přihlášek do obou oborů studia je 1. března 2018.

(26. září 2017 od J. Bendy)

Informace o kurzu M + ČJ pro 9. třídy k přijímacím zkouškám na Gymnáziu Nad Alejí

 1. Cena pro školní rok 2017/18 je stanovena na 3 200,- Kč.
 2. V ceně kurzu je zahrnuto 12 hodin matematiky, 12 hodin českého jazyka.
 3. Kurzy se budou konat  vždy v pondělí od 15.00 do 17.00 v místnosti 101.Vyučovací hodina trvá 55 minut v každém předmětu, mezi hodinami je krátká přestávka. Některé dny máme vyhrazeny pro pedagogické rady, proto je konání kurzů nepravidelné, žáci budou včas o přerušení kurzu informováni.
 4. Zápis do kurzů je možný na Dni otevřených dveří Gymnázia Nad Alejí 22. listopadu 2017 (místnost 101) nebo elektronickou poštou: na adresu kurzy@naprijimacky.cz zašlete zprávu, která bude obsahovat jméno a adresu studenta a základní školu, kterou navštěvuje. Poté obdržíte potvrzení o přihlášení na vámi uvedenou emailovou adresu. Zaplacení kurzovného je možné na Dni otevřených dveří nebo přímo na první lekci. Po té účastníci obdrží heslo k využití celých stránek www.naprijimacky.cz.
 5. Kurzy začnou od 4. prosince 2017 v budově Gymnázia Nad Alejí (místnost 101) a potrvají do konce března 2018.
 6. Součástí kurzu matematiky je 10 hodin opakování a procvičování látky ZŠ a první a poslední hodinu věnujeme konkrétnímu přijímacímu testu.
 7. Součástí kurzu českého jazyka je 10 hodin opakování a procvičování látky ZŠ s přihlédnutím k různým formám přijímacích testů z češtiny a také první a poslední hodinu věnujeme konkrétnímu přijímacímu testu, aby žáci poznali, co se naučili.
 8. S sebou si přineste psací potřeby a rýsovací potřeby (tužka, pravítko, trojúhelník, kružítko), kalkulačku, tabulky, pracovní papíry nebo sešit.
 9. Prosíme také, abyste nezapomínali na přezůvky!

Termíny kurzů: 4.12., 11.12., 18.12., 8.1., 22.1., 29.1.,5.2., 5.3., 12.3., 19.3., 26.3., 9.4.

(23. září 2017 od J. Horálka)

Učební plány gymnázia

Pro zájemce o studium na našem gymnáziu jsou určeny plány výuky v osmiletém studiu a ve čtyřletém studiu (formát PDF). Další informace naleznete v sekci studijní programy školy.

(24. září 2014 od J. Bendy)