Projekty‎ > ‎

Světová škola

Gymnázium Nad Alejí získalo titul „Světová škola“

Projekt „Světová škola“, určený všem typům škol a zaměřený na aktivní řešení problémů s globálním přesahem, byl ve školním roce 2015/2016 vyhlášen již pošesté o.p.s. Člověk v tísni ve spolupráci s ARPOK, o. p. s. a Multikulturním centrem Praha. Světové škole byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 
Studentky a studenti kvarty B se rozhodli na tuto výzvu reagovat, zapojit se do projektu a získat pro naše gymnázium titul „Světová škola“. Pro svou účast v projektu si zvolili téma rodiny.

Výstupem jejich celoročního úsilí byla výstava Rodina je základ, která proběhla ve dnech 8. 4. – 16. 5. 2016 v Galerii Chodník ve Skleněném paláci. Záštitu nad výstavou převzala Městská část Praha 6.

Na jednotlivých výstavních panelech byly prezentovány veškeré aktivity realizované v rámci tohoto projektu i další aktivity, které ve škole probíhají již dlouhodobě a souvisejí s tématem projektu.
 
Panely byly obsahově rozděleny do tří částí. První část byla prezentací základní aktivity, kdy studenti zjišťovali prostřednictvím ankety názory na funkčnost a nefunkčnost rodiny, na příčiny a důsledky nefunkčnosti a na možné způsoby pomoci tam, kde rodina nefunguje nebo nemůže plnit všechny své funkce. Ve druhé části byly prezentovány aktivity zaměřené na rodinu, do nichž se zapojili i studenti jiných tříd, a třetí část výstavy představila různé způsoby pomoci formou dobrovolnictví a dárcovství.
 
Účelem výstavy bylo přispět alespoň malým dílem k větší informovanosti občanů o problémech kolem nás, motivovat je k větší osobní odpovědnosti a vlastními příklady inspirovat k pomoci tam, kde je potřeba.

Slavnostní udělování titulu „Světová škola“ proběhlo 14. června 2016 v Americkém centru v Praze 1. Zástupci oceněných školních týmů obdrželi certifikát z rukou paní Dity Kubíkové z Ministerstva zahraničních věcí, pana Jaroslava Fidrmuce z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a pana Ondřeje Andryse z České školní inspekce.

Letos se do finále projektu „Světová škola“ probojovalo sedm školních týmů z třinácti přihlášených. V České republice se tímto prestižním certifikátem může v současné době pochlubit celkem 63 škol a Gymnázium Nad Alejí patří mezi ně.

Všech sedm letošních finalistů a dnes už i držitelů certifikátů splnilo ve svých projektech hlavní zásady „Světové školy“: Uč se – zjišťuj – jednej.

Podle slov pana Anthonyho Jonese, ředitele Amerického centra, učinili žáci svým zapojením do projektu první významný krok k tomu, aby se stali světovými občany. Tedy občany, kteří znají a chápou globální problémy i jejich lokální souvislosti a nebojí se sami aktivně ve svém okolí působit.

data.alej.cz/soubory/svetova_skola/Certifikat.pdf

Fotogalerie ze slavnostního předání certifikátůTento školní rok se naše třída kvarta B zúčastní projektu Světová škola, jehož účelem je zapojit studenty do aktivního řešení problémů s globálním přesahem.

Certifikátu světové školy dosáhneme splněním těchto indikátorů:
  • Témata globálního rozvojového vzdělání jsou součástí života školy.
  • Škola veřejně prezentuje svoji činnost v oblasti globálního rozvojového vzdělávání.
  • Škola sleduje problémy v místě školy, které mají globální dopad.
  • Škola navrhuje způsoby řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem.
  • Škola pořádá místní akce, které přinášejí pozitivní změny.

Do projektu jsme se zapojili, protože nám není lhostejné, co se děje ve světě. Tato soutěž je příležitostí, jak se aktivně zapojit do dění kolem nás. I když jsme jen malí lidé ve velkém světě, rádi bychom alespoň projevili snahu o zlepšení naší země.

“Myslím, že je důležité vést mladé lidi k uvědomování si souvislostí a k občanské aktivitě. Vždyť také tvoří společnost, ve které žijeme.”
                                                                                Simona Babčáková,
                                                                    herečka a patronka projektu Světová škola

Fotografie z přípravy projektu můžete zhlédnout zde: http://gna-svet.webnode.cz/
Podívejte se i na náš Facebook


Náš slogan:
Jsme studenti geniální
co rádi výzvy nenormální
Globální problémy řešíme
na titul už se těšíme!