16 studentů GNA studuje prostřednictvím CTYOnline kurzů

přidáno: 3. 4. 2012 1:06, autor: Jan Horalek   [ aktualizováno 19. 9. 2013 0:26 ]
GNA zahájilo prostřednictvím American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies ve školním roce 2011/2012 spolupráci s Johns Hopkins University v Baltimore, USA

Americká nadace American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies se rozhodla v České a Slovenské republice zahájit projekt na podporu nadaných studentů. Ve spolupráci s Center for Talented Youth (CTY) při Johns Hopkins University v Baltimore umožní v letošním školním roce celkem 50 studentům z vybraných středních škol zúčastnit se korespondenčních kurzů CTYOnline. Kurzovné za těchto 50 studentů nadace uhradí. Dalších 25 studentů z obou zemí se může do kurzů přihlásit za sníženou cenu 500 dolarů (katalogová cena je kolem 1200 dolarů). Cílem těchto kurzů je poskytnout kvalitní nadstandardní vzdělání nadaným studentům ve vybraných předmětech v angličtině, které jim pak případně usnadní vstup na americké univerzity. Některé z nabízených kurzů studentům umožní složit americkými univerzitami uznávané AP (advanced placement) zkoušky.

Gymnázium Nad Alejí je jednou z vybraných škol a nominovalo10 svých studentů z řad sext, 2.A, septim a 3.A do plně hrazených kurzů a dalších 6 studentů stejného věku včetně maturantů se do kurzů zapojilo za sníženou cenu. S obsahem plně hrazených CTYOnline kurzů se můžete seznámit přes odkazy v příloze. Naše škola CTYOnline kurzy začleňuje do školního kurikula. Podrobnosti jsou rovněž uvedeny v příloze.
ĉ
Jan Horalek,
3. 4. 2012 1:06
ĉ
Jan Horalek,
3. 4. 2012 1:30