Japonsko - stipendia k absolvování vysokoškolského studia

přidáno: 22. 4. 2016 7:55, autor: Zuzana Stiborkova   [ aktualizováno 22. 4. 2016 7:55 ]

Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku stipendií s nástupem v roce 2017. Protože japonská strana požaduje předání přihlášek prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zájemci musí doručit vyplněné přihlášky s přílohami (v angličtině nebo japonštině) do 20. května 2016 do 12.00 na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Doporučuje se, aby zásilku označili slovy "JAPONSKO – STIPENDIA". Upozorňujeme, že každého uchazeče musí doporučit MSMT příslušná škola (viz podrobné informace níže). Formuláře a informační materiály japonské strany jsou k dispozici na http://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/jicc_study.html  bod (3) "Undergraduate Students" se týká stipendií k absolvování vysokoškolského studia. Uchazečky/uchazeči nemusí odevzdat před prvním kolem výběrového řízení potvrzení o zdravotním stavu. 

Termín písemných testů a pohovorů bude zveřejněn dodatečně. Pozvánky rozešle přihlášeným uchazečům/uchazečkám, jejichž přihláška splní veškeré formální náležitosti, Velvyslanectví Japonska v Praze. K pohovorům budou pozváni pouze uchazeči/uchazečky, kteří/které úspěšně absolvují písemné testy.

Každý uchazeč/uchazečka si musí udělat vlastní kopii veškeré dokumentace, kterou pro účely výběrového řízení odevzdá. Prosíme uchazeče/uchazečky, aby jednotlivé části dokumentace nesešívali (výjimku tvoří dokumenty, které zapečetí notář nebo soudní tlumočník nebo vysoká škola).

Bližší informace:

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=18

Karla Benešová (Akademická informační agentura)

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4   I   110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 850 504   I   aia@dzs.cz

www.dzs.cz I  http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/