Registrace do online kurzů CTM začíná již 10.5.

přidáno: 3. 5. 2017 9:10, autor: Zuzana Stiborkova   [ Aktualizováno 23. 10. 2017 2:53 uživatelem Jan Horalek ]

Registrace do CTM Online kurzů byla prodloužena do 20.9.2017!!!

Milí studenti,

10. května 2017 bude zahájena registrace do podzimního semestru programu CTMOnline. 

Pro 150 studentů jsme získali stipendia ve výši 5.000 Kč / 1 studenta. Stipendia budou udělována na základě pořadí registrace do programu a úhrady kurzovného. Registrace  do kurzů probíhají online.

Registrační termíny: 
Podzimní semestr: 10. května 2017 – 15. září 2017, zahájení studia v týdnu od 1. do 6. října 2017
(u kurzů AP Biology zahájení studia v týdnu od 18. do 22. září 2017)
Zimní semestr: 23. října 2017 – 24. listopadu 2017, zahájení studia v týdnu od 1. prosince 2017, v nabídce nebudou AP kurzy.

Seznam otevíraných kurzů včetně jejich detailního popisu je k dispozici na stránkách http://ctm-academy.cz/online. Zde si studenti ve spolupráci s rodiči mohou detailně projít rozsah a zaměření jednotlivých kurzů a vybrat si kurz, který nejlépe odpovídá jejich zaměření a úrovni dosavadních znalostí.

Výuka probíhá v angličtině, on-line, každému studentovi se po celou dobu trvání kurzu věnuje jeden konkrétní instruktor, který studenta interaktivně provádí celým kurzem. Kurzy jsou vhodné od primy po maturitu pro motivované středoškoláky, kteří v jednotlivých oborech svého zájmu prokazují výrazně vyšší vědomosti a zájem, a chtějí si rozšířit znalostí v konkrétních vědních oborech.

K registraci musí studenti zaslat písemné doporučení školy (škola před registrací u CTM vyžaduje zaslání školní předběžné přihlášky na adresu zuzana.stiborkova@alej.cz. Najdete ji v příloze)

Těšíme se na spolupráci,

Jeanne Bočková
Centrum pro talentovanou mládež, z.s.
Objevitelské soboty s.r.o.

ĉ
Jan Horalek,
23. 10. 2017 2:53