Scholarship at International School of Prague

přidáno: 23. 2. 2015 2:23, autor: Zuzana Stiborkova   [ aktualizováno 23. 2. 2015 5:40 ]

Stipendijní program ISP je určen talentovaným a cílevědomým českým studentům, aby jim poskytl podporu, kterou potřebují k vykročení za splněním svých studijních snů. Program je určen i pro studenty dalších národností, kteří mají trvalý pobyt v České republice. Stipendium se vztahuje pouze ke studiu na střední škole ISP v ročnících  9-12. Předpokladem je rovněž úspěšné zakončení povinné školní docházky, t.j. devátého ročníku základní školy nebo ekvivalentního ročníku víceletého gymnázia.

Zahájení studia od 9. ročníku je považováno za optimální (věk 14 – 15 let), studenti se nicméně mohou ucházet o přijetí i do vyšších ročníků. Podrobnosti o programu najdete na stránkách ISP v záložce Admissions/Scholarships at ISP. Jsou tam také rozhovory se studenty, kteří v minulosti stipendium získali. Stipendistka Jana L. odešla z našeho gymnázia v roce 2010 po sextě a ukončila středoškolská studia v IB programu na ISP v roce 2012.