Předešlé ročníky projektu Czechago

←zpět

Ve dnech 20.10. – 30.10. 2016 proběhla již poosmé americká část výmenného pobytu „Czechago“.

Program jarní části výměny (jaro 2017)

Fotogalerie workshopu na stránkách T. G. Masaryk Czech School Chicago

Výměna 23.10. – 3.11.2015

Čapkovi roboti se zabydleli v České škole T. G. Masaryka v Chicagu

Studenti a učitelé Gymnázia Nad Alejí navštívili opět po roce na přelomu října a listopadu v rámci projektu „Czechago“ Chicago.

Letošní ročník tohoto projektu se však ocitl v ohrožení kvůli rozhodnutí partnerské školy Walter Payton High School přerušit na jeden rok souvislou řadu výměn. Díky pomoci a obětavosti české krajanské komunity, Jasona Chaua, učitele výše zmíněné partnerské školy, organizaci Chicago Sister Cities v čele s Edwardem Dellinem, ale zvláště pak Ireně Čajkové, zástupkyni Sister Cities a učitelce České školy T. G. Masaryka v Chicagu, se podařilo letošní ročník projektu uskutečnit.

Pobyt studentů v Chicagu byl tedy výjimečný, a to v různých směrech. Nejenže strávili několik dní v americké škole Walter Payton High School, navštívili mnoho zajímavých míst tohoto kosmopolitního města,  například Český národní hřbitov, University of Chicago, Museum of Science and Industry, Museum of Mexican Art, Cultural Center of Chicago, Willis Tower, nástěnnou malbu vzniklou ku příležitosti  100. výročí  převrácení amerického parníku SS Eastland od českého malíře Viktora Valáška, Generální konzulát České republiky v Chicagu v čele s generálním konzulem Bořkem Lizcem …. ,ale mohli strávit 11 dní v rodinách, které se hrdě hlásí k české komunitě.  Tito lidé neotevřeli studentům pouze dveře svých domovů, ledniček, nesáhli jen do svých peněženek, tito lidé hlavně otevřeli svá srdce, obětovali svůj volný čas a pohodlí.  Jsou to Randy a Colleen Kadlecovi, Jan a Laddie Polzovi, Alexia Besbekos a Daniel Wolberg, Inga Kevliciene a Linas Kevlicius, Ann Melicharová, Alardinovi, Pospíšilovi a Gavačovi. Za to všechno patří všem zmíněným velké DÍKY.

Studenti měli tak možnost dozvědět se o životě potomků českých emigrantů, zjistit, jak se české tradice dodržují ve zcela odlišném prostředí, než jsou Čechy, a porovnat je se svými zkušenostmi.
Pro některé studenty byla velkým zážitkem návštěva České školy T. G. Masaryka. Spolu se svými profesory  navštívili tuto školu rovnou dvakrát. Poprvé při své prezentaci pro širokou veřejnost věnované Karlu Čapkovi a jeho 125. výročí narození a podruhé při klasické sobotní výuce. Ta zde probíhá výlučně v češtině. Školu navštěvují děti, které mluví česky, ale trvale žijí v USA, takže jejich dorozumívacím jazykem je převážně angličtina. Malí studenti v čele se svými učitelkami Irenou Čajkovou, Klárou Moldovou a letos nově Erikou Hofmannovou byli velice milí a dychtiví nového poznání. Tématem workshopu byli bratři Čapkové. Ti nejmenší se seznámili s Josefovou pohádkou Jak pejsek a kočička vařili dort a dle jejich vzoru si i svůj vlastní „upekli“ a naučili se při tom ještě nová česká slova. Nezapomněli si k tomu, jako správní kuchaři, vytvořit kuchařské čepice. Starší a zkušenější děti už mohli při vytváření svých vlastních robotů porovnávat, zda Karlovi roboti z dramatu RUR mají něco společného se současnými technickými vymoženostmi.

Letošní výměna byla tedy bohatá na nevšední zážitky a je dobrou inspirací pro život všech účastněných.

Klára Braunová

Program pobytu

Deník z cesty

Výměna 23.10. – 3.11.2014

I v České škole T. G. Masaryka v Chicagu odměřuje čas orloj

Studenti a profesoři Gymnázia Nad Alejí se znovu zapojili do výměnného programu „Czechago“ a navštívili tak americké město Chicago. Jako již tradičně spolupracovali s partnerskou školou Walter Payton College Prep (WPCP) a Českou školu T. G. Masaryka v Chicagu. Tam si někteří mohli vyzkoušet  práci s malými školáky, ale setkat se i s krajany žijícími v tomto nádherném a kosmopolitním městě.

Protože se každým rokem studenti GNA snaží přiblížit co nejvíce zemi, ze které pochází a kterou reprezentují, při letošní návštěvě představili všem divákům Českou Republiku jako celek. Připravili si prezentaci o své rodné zemi, o jejích krásách, o významných osobnostech, kteří tuto zemi proslavili, tradicích…  a prezentovali ji v reprezentativním sále WPCP.

Velkého uznání se jim dostalo nejen od amerických studentů, jejich učitelů, ale i od pětice členů Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu o lidská práva Senátu PČR, kteří v tento čas byli v Chicagu na oficiální návštěvě. Studenty obzvlášť potěšila návštěva generálního konzula Božka Lizce, zástupců Pražského výboru Chicago SisterCities International Judy Munson,  Duka Dellina.  Pochvalami nešetřila ani další zástupkyně SisterCities a učitelka České školy T.G.Masaryka Irena Čajková  a učitelka  České školy T.G. Masaryka Klára Moldová.
Pro studenty GNA bylo velice přínosné přiblížit zajímavá místa těm, co v ČR dlouho nebyli, těm, co do této země brzy pojedou na výměnný pobyt a těm, co vše zmíněné dobře znají, ale třeba v jiných souvislostech.
V dalších dnech byl pro alejáky partnerskou školou připraven bohatý program, při kterém si mohli vyzkoušet  jak běžný život studenta americké střední školy, tak turisty, který navštěvuje muzea, galerie a v neposlední řadě  největší  skvosty tohoto města – mrakodrapy.

Pro některé studenty však největším zážitkem byla návštěva České školy T. G. Masaryka. Spolu se svými profesory  navštívili tuto školu, která se snaží navazovat na české tradice a přibližovat je i dění v Čechách těm nejmenším. Výuka zde probíhá výlučně v češtině. Školu navštěvují děti, které mluví česky, ale trvale žijí v USA, takže jejich dorozumívacím jazykem je převážně angličtina. Malí studenti v čele s jejich učitelkou Irenou Čajkovou byli velice milí a dychtiví nového poznání. Společně se zapojili do výtvarného projektu Orloj Workshop. Jako předloha jim sloužil Staroměstský orloj v Praze.  Ten jim byl představen jako takový – jeho astronomická část, malby, mechanické figury, kalendář, pověsti týkající se jeho samotného… Ti větší za asistence profesorů a studentů gymnázia vytvářeli dílčí části orloje, aby jej posléze celý sestavili dle svých představ s mírnými úpravami oproti originálu. Ti nejmenší si pro změnu vytvořili krásné velké kukačkačky. Celý workshop vyvrcholil zanesením jmen všech studentů a učitelů TGM do kalendáře jejich orloje v měsíci, kdy slaví svátek.

25.3. – 1.4.2015 – Program pražské části projektu
Ve dnech 23.10. – 3.11. 2014 proběhla americká část výmenného pobytu „Czechago“.

Deník z cesty

Interaktivní mapa chicagských stop v Praze

Mapa zahrnuje místa v Praze, která mají něco společné s USA nebo partnerským městem Prahy Chicagem.

Dílo je výstupem projektu Czechago, který si klade za dílčí cíl vytvářet digitální mapové výstupy
a pracovat s geoinformačními technologiemi (GPS, GIS, …)

Projekt Czechago usiluje o vytvoření pevné vazby mezi studenty a učiteli středních škol v Praze
a Chicagu, založené na výměnných pobytech.

Autoři mapy jsou studenti a učitelé Gymnázia Nad Alejí v Praze 6, kteří se v roce 2009/2010 účastnili výměnného projektu.

Pro instalaci je nutné mít:

  • připojení k internetu
  • os Windows 2000, XP, Vista, 7, Linux dle specifikace na stránkách výrobce ArcReaderu (viz níže)

Instalace mapy:

  1. Stáhněte si soubor mapa.zip na své PC a rozbalte ho.
  2. Nainstalujte na svůj PC prohlížečku map společnosti ESRI ArcReader 9.2 a vyšší (9.3,…).
    Tu stáhnete zdarma na stránkách:
    http://www.esri.com/software/arcgis/arcreader/download.html
  3. ArcReader spusťte a otevřete soubor ../pmf/stopy_2.pmf
  4. K ovládání interaktivní mapy slouží navigační a další klávesy. Pro informace o daném místě použijte ikonu Hyperlink

Chicagské (americké) stopy v Praze

Prezentace o ČR s ohledem na českoamerické vztahy
(podzim 2011, The Ogden International School of Chicago)