Snesení plastiky před budovou školy

Snesení plastiky před budovou školy