Obědy pro naše studenty zajišťuje firma Scolarest s.r.o.
Číslo účtu a variabilní symboly pro platby do Scolarestu jsou uvedeny na přihláškách ke stravování. Nově příchozí studenti získají autorizační kódy v e-mailové zprávě, kterou obdrží po registraci jejich přihlášky ke stravování v systémech Scolarestu.

Objednávkový portál Můj Scolarest

Vedoucí školní jídelny: Michaela Hronová
tel.: 731 438 322
e-mail: zr.8720@scolarest.cz


Provozní doba:

Výdej obědů: 12:00 – 14:40
Doplňkový prodej: 7:30 – 14:40

Důležité informace včetně ceníku a struktury nabídky:
Vnitřní řád školní jídelny Scolarest

Karty ISIC pro objednávání a vydávání obědů

Obědy ve školní jídelně jsou vydávány pouze na bezkontaktní čipové karty standardu ISIC (Mezinárodní identifikační průkaz studenta ISIC).