Fotografování tříd

Úterý 15. 6. Středa 16. 6.
8:30-9:00 03.B Jir 01.B Dří
9:00-9:30 01.A Kai 05.A Ada
9:30-10:00 04.B Hrd 2.A Ško
10:00-10:30 1.A Brd 06.B Špa
10:30-11:00 3.A Vaš sbor
11:00-11:30 02.B Vor 07.A Moj
11:30-12:00 05.B Kop 07.B Kli
12:00-12:30 02.A Sýk 04.A Lan
12:30-13:00 06.A Von 03.A Hon