Informace k organizaci výuky od 10. 5. 2021

Od 10. 5. 2021 se obnovuje prezenční výuka tříd nižšího gymnázia v rotačním režimu.

Konkrétně: třídy PA, PB, SA, SB v lichých týdnech (poprvé od 10. 5.) a TA, TB, KA, KB v sudých týdnech (poprvé od 17. 5.).

Ostatní třídy zůstávají na distanční výuce, třídy nižšího gymnázia v týdnech, kdy nemají prezenční výuku, samozřejmě také.

Změna rozvrhu

Vyučovat budeme podle normálního rozvrhu, který platil v září. Pro připomenutí ho naleznete zde.  Rozvrh si prosím zkontrolujte.

Testování žáků

Podle platného vládního opatření se v pondělí a ve čtvrtek budou studenti před vyučováním samotestovat. Při testech se používá výtěr z okraje nosu, provedení testu trvá max. 15 minut. Prosím studenty, aby s touto dobou při příchodu do školy počítali, tj. přicházeli do školy tak, aby byli nejpozději 7.40 hod. v učebně, kde mají podle rozvrhu 1.hodinu. Vzhledem k nutnosti větrání se studenti nemusí přezouvat (viz níže).

V případě pozitivního testu v pondělí budeme studenty odesílat domů (zbytek třídy se učí), v případě pozitivního testu ve čtvrtek bude celá třída ve čtvrtek a v pátek v karanténě.

Provoz ve třídách

Upozorňujeme, že podle platných nařízení se bude ve třídách intenzivně větrat – každou přestávku a ještě v polovině vyučovací hodiny. Doporučujeme proto teplejší oblečení, případně zůstat v kabátech (zabalit se do deky nebo si vzít podsedák).

Důležitost větrání popisuje tento článek.

Roušky jsou povinné po celou dobu výuky a pobytu ve škole (nemusí to být respirátory FFP2).

Ve škole ani před školou se prosím neshlukujte.

Výuka tělesné výchovy

Výuka tělesné výchovy bude probíhat výhradně venku, v případě nepříznivého počasí bude nahrazena vycházkami.

Obědy

Výdej obědů bude probíhat normálně po skončení vyučování. Prosíme, aby se třídy vzájemně při čekání na oběd a v jídelně nepromíchávaly. Oběd musí být objednán na portálu Scolarestu, jídelníček již je zveřejněn. Obědy prosím objednejte co nejdříve, aby jídelna mohla provést objednávky potravin.

Režim výuky po návratu

V prvním týdnu po návratu je zakázáno testování a zkoušení na známky. V následujících týdnech budeme zkoušení koordinovat tak, aby studenti nepsali v jednom dni více rozsáhlých testů.

<— zpět na hlavní stránku