Informace k organizaci výuky od 17. 5. 2021

Na základě novelizovaného mimořádného opatření MZ se od 17. 5. 2021 obnovuje prezenční výuka tříd nižšího gymnázia bez rotačního režimu.

Konkrétně: třídy PA, PB, SA, SB pokračují v prezenční výuce jako tento týden, třídy TA, TB, KA, KB nastupují nově.

Ostatní třídy zatím zůstávají na distanční výuce. Vyučujeme podle normálního rozvrhu.

Testování žáků

Podle tohoto vládního opatření se studenti nově testují pouze jedenkrát týdně v pondělí před 1.vyučovací hodinou antigenními testy (samosběr, který trvá max. 15 minut). Prosím studenty, aby s touto dobou při příchodu do školy počítali, tj. přicházeli do školy tak, aby byli nejpozději 7.40 hod. v učebně, kde mají podle rozvrhu 1.hodinu. Pokud student bude v pondělí chybět, podstoupí test na vrátnici při prvním příchodu do školy v týdnu. Vzhledem k nutnosti větrání se studenti nemusí přezouvat (viz níže).

V případě pozitivního testu budeme studenty odesílat domů.

Provoz ve třídách

Upozorňujeme, že podle platných nařízení se bude ve třídách intenzivně větrat – každou přestávku a ještě v polovině vyučovací hodiny.
Roušky jsou povinné po celou dobu výuky a pobytu ve škole (nemusí to být respirátory FFP2).

Ve škole ani před školou se prosím neshlukujte.

Výuka tělesné výchovy

Výuka tělesné výchovy bude probíhat výhradně venku, v případě nepříznivého počasí bude nahrazena vycházkami.

Obědy

Výdej obědů bude probíhat normálně po skončení vyučování. Prosíme, aby se třídy vzájemně při čekání na oběd a v jídelně nepromíchávaly. Oběd musí být objednán na portále, jídelníček již je zveřejněn. Obědy prosím objednejte co nejdříve, aby jídelna mohla provést objednávky potravin.

Režim výuky po návratu

V prvním týdnu po návratu je zakázáno testování a zkoušení na známky, v týdnu od 17. 5. se to týká tříd TA, TB, KA, KB.

<— zpět na hlavní stránku