Jídelna

Od 1. 9. 2019 bude obědy pro naše studenty zajišťovat firma Scolarest s.r.o., původní jídelna provozovaná gymnáziem končí svoji činnost.

Informace a přihlášky ke stravování Scolarestu byly předány stávajícím studentům spolu s vysvědčením, budoucí studenti budou informováni na začátku školního roku 2019/2020.

Kontaktní tel. 235 010 195

 

Finance na úhradu obědů nelze mezi naší školou a firmou Scolarest převést.

Přeplatky z původních účtů studentů, kteří platili formou bankovních příkazů a inkasem, byly odeslány zpět na bankovní účty dne 1. 7. 2019. Přeplatky studentů, kteří za obědy platili v hotovosti v pokladně jídelny, budou vráceny v hotovosti v září 2019.

Pouze pro kontrolu stavu původních účtů je nadále funkční stránka:

 

Na číslo účtu zanikající školní jídelny již žádné prostředky neposílejte a zrušte trvalé příkazy k úhradě.
Pro objednávání obědů bude od září 2019 fungovat nový systém firmy Scolarest.

Karty ISIC pro objednávání a vydávání obědů

Obědy ve školní jídelně jsou vydávány pouze na bezkontaktní čipové karty standardu ISIC (Mezinárodní identifikační průkaz studenta ISIC).