Jídelna

Vedoucí školní jídelny: Soňa Tůmová
tel.: 235 010 195


Placení obědů v pokladně školní jídelny: každý den od 10.35 do 10.55 (velká přestávka) a 11.40 – 11.50.
Obědy je nutno zaplatit a objednat min. 1 den předem!

Jídelní lístek a online objednávky obědů najdete na adrese


Označování alergenů

Provozní řád školní jídelny (formát PDF)

Cena obědů:
30 Kč v kategorii mladší studenti
31 Kč v kategorii starší studenti
(kritériem je dosažení 15 let v aktuálním školním roce)

Odhlašování obědů

Při odhlašování obědů vždy uvádějte jméno a příjmení studenta, třídu a přesný termín odhlášení. Týž den bude odhláška přijata pouze tehdy, když e-mail dorazí do 8.00 hodin. Později využijte burzu obědů v online objednávkách.

Objednávání obědů

Pozor: objednávat obědy lze nejpozději předchozí den do 12.00!

Každý oběd je nutné předem přihlásit na dotykové obrazovce v jídelně nebo online objednávkách. Každý student si za svoje přihlášky a výši kreditu odpovídá sám. Výše kreditu se zobrazuje na dotykové obrazovce po přiložení karty studenta.

Oběd musí být zaplacen a přihlášen minimálně 1 den předem (na další den bude přihlášení provedeno pouze do 12.00, později lze oběd pouze odkoupit na burze).

Oběd není možné přihlásit, pokud strávník nemá dostatečný kredit. Přihlášený oběd je možné odhlásit na dotykové obrazovce v jídelně nejpozději předchozí den do 12.00. Později lze využít burzu obědů.

Návod na použití objednávkového teminálu s dotykovou obrazovkou je vyvěšen spolu s provozním řádem u objednávacího místa v jídelně.

Návod na obsluhu dotykové obrazovky (formát PDF)

Karty ISIC pro objednávání a vydávání obědů

Obědy ve školní jídelně jsou vydávány pouze na bezkontaktní čipové karty standardu ISIC (Mezinárodní identifikační průkaz studenta ISIC), případně na náhradní bílé karty vydané pí. hospodářkou v pokladně školní jídelny.