Přípravné kurzy na PZ pro žáky 9. tříd

Informace o kurzu M + ČJ pro 9. třídy k přijímacím zkouškám na Gymnáziu Nad Alejí:

 

 1. Cena pro školní rok 2020/21 je stanovena na 3 500,- Kč.
 2. V ceně kurzu je zahrnuto 12 hodin matematiky, 12 hodin českého jazyka.
 3. Kurzy se budou konat vždy v pondělí od 15.00 do 17.00 v místnosti 101. Vyučovací hodina trvá 55 minut v každém předmětu, mezi hodinami je krátká přestávka. Některé dny máme vyhrazeny pro pedagogické rady, proto je konání kurzů nepravidelné, žáci budou včas o přerušení kurzu informováni.
 4. Zápis do kurzů je možný zatím pouze elektronickou poštou: na adresu kurzy@naprijimacky.cz zašlete zprávu, která bude obsahovat jméno a adresu studenta a základní školu, kterou navštěvuje. Poté obdržíte potvrzení o přihlášení na vámi uvedenou emailovou adresu. Zaplacení kurzovného je možné pouze na účet, jehož číslo spolu s vaším variabilním symbolem obdržíte po přihlášení. Po zaplacení získáte heslo k využití celých stránek www.naprijimacky.cz.
 5. Kurzy začnou 7. prosince 2020 v budově Gymnázia Nad Alejí (místnost 101) a potrvají do začátku dubna 2021.
  Vše výše uvedené bude platit za předpokladu, že se od prosince obnoví výuka. V opačném případě kurzy začnou a budou probíhat ve stejnou dobu na online platformě Google Meet .
 6. Součástí kurzu matematiky je 10 hodin opakování a procvičování látky ZŠ a první a poslední hodinu věnujeme konkrétnímu přijímacímu testu.
 7. Součástí kurzu českého jazyka je 10 hodin opakování a procvičování látky ZŠ s přihlédnutím k různým formám přijímacích testů z češtiny a také první a poslední hodinu věnujeme konkrétnímu přijímacímu testu, aby žáci poznali, co se naučili.
 8. S sebou si přineste psací potřeby a rýsovací potřeby (tužka, pravítko, trojúhelník, kružítko), kalkulačku, tabulky, pracovní papíry nebo sešit.
 9. Prosíme také, abyste nezapomínali na přezůvky!