Přípravné kurzy na PZ pro žáky 9. tříd

Informace o kurzu M + ČJ pro 9. třídy k přijímacím zkouškám na Gymnáziu Nad Alejí:

 1. Cena pro školní rok 2021/22 je stanovena na 3 500,- Kč.
 2. V ceně kurzu je zahrnuto 12 hodin matematiky, 12 hodin českého jazyka.
 3. Kurzy se budou konat vždy v pondělí od 15.30 do 17.30 v místnosti 101. Vyučovací hodina trvá 55 minut v každém předmětu, mezi hodinami je krátká přestávka. Některé dny máme vyhrazeny pro pedagogické rady, proto je konání kurzů nepravidelné, žáci budou včas o přerušení kurzu informováni.
 4. Zápis do kurzů je možný buď na dni otevřených dveří (24. 11.), nebo elektronickou poštou: na adresu kurzy@naprijimacky.cz Zaplacení kurzovného je možné pouze na účet, jehož číslo spolu s vaším variabilním symbolem obdržíte po přihlášení. Po zaplacení získáte heslo k využití celých stránek www.naprijimacky.cz.
 5. Kurzy začnou 6. prosince 2021 v budově Gymnázia Nad Alejí (místnost 101) a potrvají do začátku dubna 2022.
  Vše výše uvedené bude platit za předpokladu, že se od prosince obnoví výuka. V opačném případě kurzy začnou a budou probíhat ve stejnou dobu na online platformě Google Meet, na které jsme učili v minulých dvou letech.
 6. Součástí kurzu matematiky je 10 hodin opakování a procvičování látky ZŠ a první a poslední hodinu věnujeme konkrétnímu přijímacímu testu.
 7. Součástí kurzu českého jazyka je 10 hodin opakování a procvičování látky ZŠ s přihlédnutím k různým formám přijímacích testů z češtiny a také první a poslední hodinu věnujeme konkrétnímu přijímacímu testu, aby žáci poznali, co se naučili.
 8. S sebou si přineste psací potřeby a rýsovací potřeby (tužka, pravítko, trojúhelník, kružítko), kalkulačku, tabulky, pracovní papíry nebo sešit.
 9. Prosíme také, abyste nezapomínali na přezůvky!
1. lekce 6. 12. 2021
2. lekce 13. 12. 2021
3. lekce 20. 12. 2021
4. lekce 3. 1. 2022
5. lekce 10. 1. 2022
6. lekce 17. 1. 2022
7. lekce 24. 1. 2022
8. lekce 31. 1. 2022
9. lekce 21. 2. 2022
10. lekce 28. 2. 2022
11. lekce 21. 3. 2022
12. lekce 28. 3. 2022