Průběh přijímacího řízení

Průběh zápisu přijatých uchazečů

 

Čtyřleté studium (79-41-K/41):

Ke dni 18.5.2022 evidujeme 31 zapsaných žáků (odevzdali zápisové lístky), 1 přijatý uchazeč se rozhoduje, kam ZL podá. Poslední přijatý uchazeč je na 60.místě.

Osmileté studium (79-41-K/81):

Ke dni 17.5.2022 evidujeme 57 zapsaných žáků (odevzdali zápisové lístky), 3 přijatí uchazeči se rozhodují, kam ZL podají. Poslední přijatý uchazeč je na 83.místě.

Zápisové lístky a odvolání přijímáme každý všední den od 7.30 do 16.00 v kancelářích školy. Stále žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří podali zápisový lístek na jinou školu, aby nás o této skutečnosti informovali (nejlépe mailem).


Výsledky přijímacího řízení po 1. kole přijímacích zkoušek

Čtyřleté studium

Osmileté studium


Harmonogram přijímacích zkoušek 2021/22

Kritéria přijímacího řízení – osmileté studium

Kritéria přijímacího řízení – čtyřleté studium