Průběh přijímacího řízení


Informace o rozesílání pozvánek k přijímacím zkouškám:

Pozvánky k přijímacím zkouškám včetně příloh budeme dnes, tj. 13.4.2021 předávat do poštovní přepravy. Pozvánky rozesíláme doporučenou zásilkou na doručenku. Držitelům datových schránek byly pozvánky odeslány včera.


Informace pro uchazeče:

Po ukončení přijímání přihlášek evidujeme 94 přihlášek na čtyřleté studium a 471 přihlášek na osmileté studium. Pozvánky na posunuté termíny přijímacích zkoušek budeme rozesílat v týdnu od 12.4.2021.


 

!! Termíny přijímacích zkoušek vyhlášené MŠMT:

(termíny byly změněny ministrem školství v souvislostí s epidemií Covid 19)

Čtyřleté studium:

  1. termín: pondělí 12. dubna 2021  pondělí 3. května 2021
  2. termín: úterý 13. dubna 2021 úterý 4. května 2021

Osmileté studium:

  1. termín: středa 14. dubna 2021  středa 5. května 2021
  2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021  čtvrtek 6. května 2021

Oznámení o změnách termínů školní přijímací zkoušky


Přihlášky na oba typy studia přijímáme do 1. března 2021.

Přihlášky zasílejte nebo předávejte:

  • poštou (nejlépe doporučeně na adresu Gymnázium, Nad Alejí 1952, Praha 6, 162 00)
  • datovou schránkou (pro komunikaci je třeba použít výhradně DS fyzické osoby, naše adresa je 7imykun)
  • osobně (v budově školy, v době mezi 7.30 a 16.30).