Průběh přijímacího řízení

Aktuální stav v přijímání ke dni 24.5.2019

Čtyřleté studium:

Po získání výsledků z Cermatu bylo přijato 33 uchazečů, dále bylo přijato autoremedurou dalších 17 uchazečů. Evidujeme 30 zápisových lístků a přijímací řízení je ukončeno. Poslední přijatý uchazeč je na 66.místě pořadí.

Osmileté studium:

Po získání výsledků z Cermatu bylo přijato 61 uchazečů, dále bylo přijato autoremedurou dalších 16 uchazečů, 1 uchazeč byl přijat po absolvování náhradního termínu PŘ. Evidujeme 60 zápisových lístků a přijímací řízení je ukončeno. Poslední přijatý uchazeč je na 83.místě pořadí.

 

Počty přihlášek

Ke dni 5.3.2019 evidujeme 161 přihlášek na čtyřleté studium a 441 přihlášek na osmileté studium.

Informace o rozesílání pozvánek k přijímacím zkouškám:

V pátek 22.3.2019 byly odeslány pozvánky těm zákonným zástupcům uchazečů o čtyřleté studium, kteří disponují datovou schránkou fyzické osoby.

V pondělí 25.3.2019 byly odeslány pozvánky pro uchazeče o čtyřleté studium klasickou poštou (na doručenku).

V pondělí 25.3.2019 byly odeslány pozvánky těm zákonným zástupcům uchazečů o osmileté studium, kteří disponují datovou schránkou fyzické osoby.

V úterý 26.3.2019 byly odeslány pozvánky pro uchazeče o osmileté studium klasickou poštou (na doručenku).


Výsledky přijímacího řízení – pořadí uchazečů

Čtyřleté studium

Osmileté studium

Výsledky přijímacího řízení – rozhodnutí o přijetí / nepřijetí uchazečů

Čtyřleté studium

Osmileté studium

Rozhodnutí o nepřijetí uchazečů byla odeslána zákonným zástupcům ve čtvrtek 2. 5. 2019 formou doporučeného dopisu s doručenkou.