Průběh přijímacího řízení


Průběžná informace o postupu v přijímání a vyřizování odvolání
(17. 6. 2021 – po náhradním termínu)

Ve čtyřletém oboru evidujeme 30 zápisových lístků, přijímací řízení je uzavřeno. Poslední přijatý uchazeč se nachází na 51. místě původního pořadí.

V osmiletém oboru evidujeme 60 zápisových lístků, přijímací řízení je uzavřeno. Poslední přijatý uchazeč se nachází na 91. místě původního pořadí.