Průběh přijímacího řízení

Ke dni 5.3.2019 evidujeme 161 přihlášek na čtyřleté studium a 441 přihlášek na osmileté studium.

Informace o rozesílání pozvánek k přijímacím zkouškám:

V pátek 22.3.2019 byly odeslány pozvánky těm zákonným zástupcům uchazečů o čtyřleté studium, kteří disponují datovou schránkou fyzické osoby.

V pondělí 25.3.2019 byly odeslány pozvánky pro uchazeče o čtyřleté studium klasickou poštou (na doručenku).

V pondělí 25.3.2019 byly odeslány pozvánky těm zákonným zástupcům uchazečů o osmileté studium, kteří disponují datovou schránkou fyzické osoby.

V úterý 26.3.2019 byly odeslány pozvánky pro uchazeče o osmileté studium klasickou poštou (na doručenku).

Upozorňujeme rodiče na pravidelné ranní dopravní zácpy v oblasti Motola a zejména křižovatky Vypich.