Průběh přijímacího řízení

Přihlášky na oba typy studia přijímáme do 1. března 2021.