Průběh přijímacího řízení

Podmínky pro vstup uchazečů do budovy školy

Vážení rodiče a uchazeči,
při přijímacích zkouškách na naše gymnázium budou platit zvláštní hygienická pravidla. Při vstupu do budovy je třeba odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti.

Znovu zdůrazňujeme, že bez podepsaného prohlášení nebude uchazeč vpuštěn do budovy.

Vyjádření MŠMT:
V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.

Přejeme všem uchazečům pevné zdraví a úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.

Avízo rozesílání kódů uchazečů 2.termínu osmiletého studia
(aktualizace 22.5.2020):

Zpočátku příštího týdne budeme rozesílat emailem kódy uchazečů 2.termínu osmiletého studia, kteří konají JPZ na druhé škole. Pod zaslaným kódem naleznou své pořadí po zveřejnění výsledků.

Avízo posílání pozvánek k PZ
(aktualizace 20.5.2020):

Tento týden rozesíláme pozvánky na testy přijímacích zkoušek. Pozvánky odesíláme obyčejnou poštou, abychom se vyhnuli vyzvedávání zásilek na poštách.

Pozvánku obdrží:

 • uchazeči o čtyřleté studium přihlášení na 1.termín na naši školu (pozvánka na školní zkoušku a na jednotnou přijímací zkoušku),
 • uchazeči o čtyřleté studium přihlášení původně na 2.termín na naši školu (pozvánka na školní zkoušku),
 • uchazeči o osmileté studium přihlášení na 1.termín na naši školu (pozvánka na jednotnou přijímací zkoušku).

Všechny pozvánky jsou doplněny přílohami:

 1. informace o testech JPZ
 2. přehled termínů a lhůt přijímacího řízení
 3. informace o zvláštních pravidlech PŘ v roce 2020/2021
 4. čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Informace k aktuální situaci v přijímacím řízení
(aktualizace 11.5.2020):

Termíny přijímacích zkoušek:

 • čtyřleté studium – 4. 6. 2020 – termín školní zkoušky z Aj (uchazeči 1.termínu)
 • čtyřleté studium – 5. 6. 2020 – termín školní zkoušky z Aj (uchazeči 2.termínu)
 • čtyřleté studium – 8. 6. 2020 – uchazeči 1.termínu
 • osmileté studium – 9. 6. 2020 – uchazeči 1.termínu

Pozvánky k přijímací zkoušce budeme rozesílat obyčejnou poštou nejpozději 22.5.2020

Informace k aktuální situaci v přijímacím řízení
(aktualizace 17.4.2020):

Organizátor jednotných přijímacích zkoušek CERMAT připravil pro uchazeče průvodce přípravou na konání jednotných přijímacích zkoušek. Úvodní stránku průvodce naleznete zde.

Informace pro uchazeče o čtyřleté studium:
Dle zák.č.135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, budeme vypisovat 2 termíny školní zkoušky z anglického jazyka. Jeden termín bude určen pro uchazeče, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku na naší škole a bude následovat bezprostředně po ní. Druhý termín bude určen pro uchazeče, kteří na přihlášce uvedli naší školu na 2.místě. Zatím nevíme přesně, kdy se bude konat, bude záležet na konkrétním termínu jednotné přijímací zkoušky. V úvahu připadají dvě možnosti: tento termín školní zkoušky bude předcházet termínu JPZ (den předem) nebo se bude konat v den JPZ odpoledne.

Jiří Benda

Informace k aktuální situaci v přijímacím řízení
(aktualizace 15.4.2020):

Na základě včerejšího vyhlášení vlády ČR o postupném uvolnění činnosti škol předpokládáme konání přijímacích zkoušek v červnu 2020. Po upřesnění termínu budeme rozesílat pozvánky na testy. Datum rozesílání a podrobnosti naleznete na tomto místě.

Jiří Benda

Informace k aktuální situaci v přijímacím řízení
(23.3.2020):

Vyjádření p. ministra ze dne 23.3.2020: „Jednotná přijímací zkouška proběhne co nejdříve po znovuotevření škol, nedojde ke změně její podoby. Tyto zkoušky by měly proběhnout dva týdny po otevření škol, a to v jediném termínu.“

V tomto týdnu jsme podle původního harmonogramu měli rozesílat pozvánky k přijímacím zkouškám. K tomu samozřejmě nedošlo, rozeslání pozvánek budeme avizovat na tomto místě.

Jiří Benda

Termín odevzdání přihlášky pro oba typy studia je do 2. 3. 2020.

Počty přihlášek

Po ukončení příjmu přihlášek evidujeme 98 přihlášek do čtyřletého studia a 435 přihlášek do osmiletého studia.