Průběh přijímacího řízení

Termín odevzdání přihlášky pro oba typy studia je do 2. 3. 2020.

Počty přihlášek

Po ukončení příjmu přihlášek evidujeme 98 přihlášek do čtyřletého studia a 435 přihlášek do osmiletého studia.