Průběh přijímacího řízení


Průběžná informace o postupu v přijímání a vyřizování odvolání (17.6.2021 – po náhradním termínu)

Ve čtyřletém oboru evidujeme 30 zápisových lístků, přijímací řízení je uzavřeno. Poslední přijatý uchazeč se nachází na 51. místě původního pořadí.

V osmiletém oboru evidujeme 60 zápisových lístků, přijímací řízení je uzavřeno. Poslední přijatý uchazeč se nachází na 91. místě původního pořadí.


Náhradní termín přijímacího řízení

Náhradní termíny přijímacího řízení pro uchazeče omluvené z řádného termínu se konají 2. a 3.6.2021. Pozvánky jsme rozesílali 18.5.2021 poštou na doručenku.


Rozesílání rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí uchazečů se nerozesílají, platí vyvěšení seznamu dne 20. 5. 2021. Uchazeči, kteří se rozhodnou nastoupit na naší školu, musí ve lhůtě 10 dnů odevzdat zápisový lístek. Zápisový lístek doporučujeme odevzdat osobně, zákonní zástupci si při jeho odevzdání vyzvednou důležité dokumenty týkající se studia.

Rozhodnutí o nepřijetí jsme odeslali v pátek 21. 5. poštou na doručenku, případně datovou schránkou. Uchazeči, kteří se rozhodnou podat odvolání, tak mohou učinit do 3 dnů od doručení rozhodnutí.

Veškeré písemnosti (zápisové lístky a odvolání) přijímáme v kanceláři školy denně od 8.00 do 16.00 (v pátek do 15.00).


Výsledky přijímacího řízení

Čtyřleté studium

Osmileté studium


Pořadí uchazečů o studium podle dosažených bodů

Čtyřleté studium

Osmileté studium


Zveřejňování výsledků přijímacího řízení:

Po předání výsledků jednotných přijímacích zkoušek z Cermatu bude dne 19.5.2021 do 15.00 vyvěšeno pořadí podle bodů, kterých uchazeči dosáhli.

Dne 19.5.2021 od 15.00 do 17.00 mohou uchazeči (zákonní zástupci) před vydáním rozhodnutí nahlédnout do spisu.

Definitivní výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 20.5.2021 do 12.00.


Informace k platnosti testů uchazečů pro účely přijímacího řízení:

Podle platné informace MŠMT potřebují uchazeči o čtyřleté studium (termíny přijímacích zkoušek 3.5. a 4.5.2021) potvrzení o provedeném antigenním testu s datem 27.4.2021 a pozdějším.

Podle platné informace MŠMT potřebují uchazeči o osmileté studium (termíny přijímacích zkoušek 5.5. a 6.5.2021) potvrzení o provedeném antigenním testu s datem 29.4.2021 a pozdějším.


Informace o rozesílání pozvánek k přijímacím zkouškám:

Pozvánky k přijímacím zkouškám včetně příloh budeme dnes, tj. 13.4.2021 předávat do poštovní přepravy. Pozvánky rozesíláme doporučenou zásilkou na doručenku. Držitelům datových schránek byly pozvánky odeslány včera.


Informace pro uchazeče:

Po ukončení přijímání přihlášek evidujeme 94 přihlášek na čtyřleté studium a 471 přihlášek na osmileté studium. Pozvánky na posunuté termíny přijímacích zkoušek budeme rozesílat v týdnu od 12.4.2021.


!! Termíny přijímacích zkoušek vyhlášené MŠMT:

(termíny byly změněny ministrem školství v souvislostí s epidemií Covid 19)

Čtyřleté studium:

  1. termín: pondělí 12. dubna 2021  pondělí 3. května 2021
  2. termín: úterý 13. dubna 2021 úterý 4. května 2021

Osmileté studium:

  1. termín: středa 14. dubna 2021  středa 5. května 2021
  2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021  čtvrtek 6. května 2021

Oznámení o změnách termínů školní přijímací zkoušky


Přihlášky na oba typy studia přijímáme do 1. března 2021.

Přihlášky zasílejte nebo předávejte:

  • poštou (nejlépe doporučeně na adresu Gymnázium, Nad Alejí 1952, Praha 6, 162 00)
  • datovou schránkou (pro komunikaci je třeba použít výhradně DS fyzické osoby, naše adresa je 7imykun)
  • osobně (v budově školy, v době mezi 7.30 a 16.30).