PZ – zkouška z anglického jazyka (pouze pro uchazeče o čtyřleté studium)

Specifikace požadavků vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vymezeného v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Dokument naleznete pod odkazem:

www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani

Zkouška se zkládá ze dvou částí:

  • poslech (10 min.)
  • čtení a jazyková kompetence (30 min.)

Test bude na úrovní B1 SERR (Společného evropského referenčního rámce).

Pro přípravu doporučujeme stránky, které jsou určeny uchazečům o vykonání zkoušky PET (Preliminary English Test), např.

www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary/preparation

www.examenglish.com/b1

Ukázkový test

<<< zpět do PZ – základní informace