Třídy ve školním roce 2021/22

Třída Učebna Třídní učitel Zástupce TU
1.A 324 prof. Veselý prof. Skolilová
2.A 121 prof. Brdičková prof. Pospíšilová L.
3.A 120 prof. Škodová prof. Hanzlík
4.A 207 prof. Vašáková prof. Švecová
prima A 102 prof. Vacek prof. Cianci
prima B 304 prof. Boháčová prof. Langrová
sekunda A 208 prof. Kaiferová prof. Junková
sekunda B 306 prof. Dřínková prof. Ševčíková
tercie A 205 prof. Sýkorová prof. Hoffmannová
tercie B 206 prof. Brabec prof. Seiferová
kvarta A 101 prof. Honzajková prof. Hrazdirová
kvarta B 203 prof. Jirák prof. Jánská
kvinta A 300 prof. Semerádová prof. Linhartová
kvinta B 204 prof. Hrdličková prof. Pospíšilová Y.
sexta A 308 prof. Adamovič prof. Ottová
sexta B 307 prof. Kopáčová prof. Chocholáčová
septima A 305 prof. Vondra prof. Hruška
septima B 107 prof. Špaček prof. Wohlgemuthová
oktáva A 024 prof. Mojžíšová prof. Kulhánková
oktáva B 108 prof. Klika prof. Vágenknechtová Edrová