TěloCirk

TěloCirk aneb Nový cirkus do škol je projekt, kterého se účastní dívky ze septima B a oktávy A a celá třída kvarta B.

Tisková zpráva