Termíny maturitních a přijímacích zkoušek

Termíny maturitních zkoušek:

1. 6. Didaktické testy MZ : M, Aj, Fj
2. 6. Didaktické testy MZ : ČjL, Nj, Šj
3. 6. Didaktické testy MZ : M+
10. 6. – 16. 6. Profilové maturitní zkoušky + ústní zkoušky společné části MZ

Termíny přijímacích zkoušek:

  • čtyřleté studium – 4. 6. 2020 – termín školní zkoušky z Aj (uchazeči 1.termínu)
  • čtyřleté studium – 5. 6. 2020 – termín školní zkoušky z Aj (uchazeči 2.termínu)
  • čtyřleté studium – 8. 6. 2020 – uchazeči 1.termínu
  • osmileté studium – 9. 6. 2020 – uchazeči 1.termínu

<– zpět na hlavní stránku