Přihlášky ke studiu

Termín odevzdání přihlášky pro oba typy studia je do 1. 3. 2023.


Doručení přihlášek:

elektronicky
Přihlášku je nutné úředně zkonvertovat z listinné do elektronické podoby na CzechPointu (pošta, obecní úřad). Nezkonvertovaná (pouze oskenovaná) přihláška je neplatná.

způsoby podání:

  • datovou schránkou na adresu: 7imykun
  • e-mailem na adresu: jiri.benda@alej.cz

v listinné podobě
způsoby podání:

  • poštou na adresu: Gymnázium, Nad Alejí 1952/5, 162 00, Praha 6
  • osobně v budově školy ve všední dny od 8 do 16 hod.

Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka


Informace k vyplňování přihlášek pro uchazeče o osmileté studium:

Přijímací řízení na naši školu obsahuje pouze jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka, obě zkoušky se konají v jednom dni a termín konání určuje pořadí zápisu zvolených škol ve formuláři přihlášky. Jestliže naši školu v přihlášce napíšete na 1. místo, koná se zkouška v pondělí 17. 4. 2023, jestliže napíšete naše gymnázium jako 2. školu, koná se zkouška v úterý 18. 4. 2023. Kolonka „Termín školní přijímací zkoušky“ se za naši školu nevyplňuje. Pořadí škol v přihlášce nevyjadřuje preference na přijetí.

Vzor vyplnění – osmileté studium (1. termín)


Informace k vyplňování přihlášek pro uchazeče o čtyřleté studium:

Přijímací řízení na naši školu obsahuje jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka a školní přijímací zkoušku z anglického jazyka. Všechny zkoušky se budou konat v jednom dni. Termín konání jednotné přijímací zkoušky určuje pořadí zápisu zvolených škol ve formuláři přihlášky, termín konání školní přijímací zkoušky je třeba doplnit. Jestliže naši školu v přihlášce napíšete na 1. místo, doplníte do stejného řádku do kolonky „Termín školní přijímací zkoušky“ datum 13. 4. 2023, jestliže napíšete naše gymnázium jako 2. školu, doplníte do řádku termín 14. 4. 2023. Pořadí škol v přihlášce nevyjadřuje preference na přijetí.

Vzor vyplnění – čtyřleté studium (1. termín)


Přejít nahoru