Průběh přijímacího řízení


Průběžný stav zápisu ke dni 24. 5. 2023:

Na čtyřleté studium bylo přijato celkem 46 uchazečů, 14 uchazečů oznámilo, že nastoupí na jinou školu. Evidujeme 32 zápisových lístků, kapacita třídy je zaplněna. Poslední přijatý uchazeč je na 50. místě.

Na osmileté studium bylo přijato celkem 79 uchazečů, 19 uchazečů oznámilo, že nastoupí na jinou školu. Evidujeme 60 zápisových lístků, kapacita tříd je zaplněna. Poslední přijatý uchazeč je na 82. místě.

Přijímací řízení v obou oborech je ukončeno. Odvolání, kterým z kapacitních důvodů nemohl vyhovět ředitel školy, budou postoupena k vyřízení Odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy.


Výsledky přijímacích zkoušek:

Úřední hodiny pro vyzvednutí rozhodnutí o přijetí, odevzdání zápisových lístků a osobní podání odvolání jsou ve všední dny od 7:30 do 16:00 hod.

Rozhodnutí o nepřijetí jsme odeslali poštou 4. 5. 2023.


Počty přihlášek

Celkem evidujeme 98 přihlášek do čtyřletého oboru a 470 přihlášek do osmiletého oboru.


Termíny přijímacích zkoušek:

    • osmileté studium: 17. 4. (1. termín), 18. 4. (2. termín)
    • čtyřleté studium: 13. 4. (1. termín), 14. 4. (2. termín)

Poznámka: v rozesílaném harmonogramu přijímacího řízení se objevil překlep (28. 4. – 2. termín zkoušek osmiletého studia). Za chybu se omlouváme, v pozvánkách je termín správně. Opravený harmonogram si můžete stáhnout zde.


Rozesílání pozvánek k PZ:

  • rozesílání pozvánek prostřednictvím datových schránek bylo dokončeno 17. 3. 2023
  • ostatní pozvánky rozesílané prostřednictvím pošty byly odeslány v pondělí 20. 3. 2023

 

Přejít nahoru