Alejsbor

Kontakt: Helena Brdičková, kabinet hudební výchovy, tel.: 235 010 169

Akce minulých let    Akce v letošním školním roce    Fotogalerie    Videogalerie

Alejsbor slaví 20. narozeniny

Při příležitosti 20letého trvání Alejsboru srdečně zvu všechny
bývalé zpěváky na setkání v sobotu 6. 4. 2024 v jídelně
gymnázia.
Program bude následující:
10.00 příchod do školy
10.30 – 13.00 společné zpívání
13.00 – 14.30 přestávka, občerstvení, fotky, videa, třídní knihy
14.30 – 16.30 společné zpívání
17.00 – koncert současného Alejsboru a společné zpívání
pro obecenstvo, které si pozveme
Po koncertě podle nálady volná zábava, zpívání, přesun jinam
atd.
PROSÍM
1) napište mi, kdo se zúčastníte
2) šiřte informaci o setkání – hlavně u starších sboristů nemám
všechny aktuální kontakty 
Velmi se na vás a na naše společné zpívání těším.
Helena Brdičková

Vznik sboru

Cíl: Každoročně nacvičit písničky, se kterými několikrát vystoupíme při školních příležitostech nebo při mimoškolních příležitostech. A s některými nevystoupíme.

Členové 2004-2009: Adam Mühl, Andrea Nemravová, Anežka Kufová, Anna Hlaváčová, Anna Kuznická, Anna Reichová, Bětka Sekavová, Cecilie Hornofová, Hanka Bušková, Heda Jakubův, Honza Gregor, Honza Chytil, Jana Lohrová, Jana Ščuková, Jana Urbanová, Jirka Navrátil, Karolína Šimsová, Kateřina Holeňová, Kateřina Peterková, Klára Matiasovitsová, Lenka Pospíšilová, Lucie Peterková, Luisa Černochová, Magda Kohoutová, Markéta Lejčková, Markéta Podpěrová, Markéta Popelová, Martin Rataj, Matěj Peterka, Michal Němý, Mirek Krejčíř, Pavel Dušek, Petr Jankovský, Petra Nemravová, Petra Víznerová, Šimon Podhajský, Tamara Skorkovská, Tereza Stonišová, Tomáš Vondra, Vendula Marešová, Vojtěch Rataj, Zbyněk Stara, Zorka Jánská
Pomáhali: Karin Slunečková, Karolina Voglová, Katka Doušová, Kristýna Kafková, Lída Dušková, Martina Hájková, Petr Urban, Sára Kubiszová, Tereza Kořínková

Počet zpěváků: 10–20
Nejopuštěnější zkouška: S jedním (Jana Urbanová) či dvěma zpěváky (Anička Kuznická a Tomáš Vondra)
Největší soutěžní úspěch: 2. cena na přehlídce Gymnasia cantant 2009 (ze dvou zúčastněných sborů)
Největší zima: Soustředění v Postupicích u Benešova v listopadu 2007
Příčina vzniku: Zazpívat si na Vánoce 2004 Rybovku
Příčina většiny personálních změn: Úspěšně složená maturita, paralelní zpívání u „profíků“, nechození na zkoušky, nemoci, lenost, nevhodně domluvená hodina klavíru …
Sbormistr: Helena Brdičková, vyučující hudební výchovy a českého jazyka na GNA
Repertoár: Vše, co má švih (swing), nápad, pěknou melodii, vtip, rytmus a není to přehnaně těžké
Smysl existence: Zazpívat si (s tím sbormistr souhlasí), popovídat s lidmi (s tím sbormistr nahlas nesouhlasí), nemuset jít hned domů, prodloužit si pobyt v hudebně, občas vystoupit se zpěvem na pódium, občas jet na soustředění, neznámý, nepochopitelný
Společný zájem: Stále se scházet ke zpěvu i přes všechny překážky (čas, únava, mnoho učení, nakupování s rodiči, zubař…)

Zkoušky: Čtvrtek 14.30 – 16.00 v hudebně školy, tj. č. 202

Členové sboru

2009 – 2010
Ve sboru zpívali – Dominika Marešová, Markéta Podpěrová, Anežka Marko, Edita Radvanská, Hanka Bušková, Cecilie Hornofová, Jana Ščuková, Jana Seidlová, Kristýna Soukupová, Luisa Černochová, Jirka Navrátil, Michal Němý, Heda Jakubův, Katka Peterková, Klára Matiasovitsová, Honza Gregor, Anna Bucci, Mája Krušinová

2010 – 2011
Emma Kotasová, Marjánka Pokorná, Dominika Marešová, Markéta Podpěrová, Anežka Marko, Katka Apolínová, Edita Radvanská,  Hana Bušková, Cilka Hornofová, Jana Seidlová, Luisa Černochová, Jirka  Navrátil, Katka Peterková, Martina Tumová, Honza Gregor

2011 – 2012
Adléta Hanžlová, Emma Kotasová,  Marjánka Pokorná, Markéta Podpěrová, Anežka Marko, Katka Apolínová, Tamara Machoňová, Edita Radvanská, Jana Seidlová, Luisa Černochová, Jirka Navrátil, Katka Peterková, Honza Gregor, Minh Van Nguyen, Petr Jankovský, Anna Reichová

2012 – 2013
Katka Adámková, Žofka Marková, Bára Dejmová, Adléta Hanžlová, Emma Kotasová, Marjánka Pokorná, Veronika Vidovičová, Adéla Machoňová, Markéta Podpěrová, Anežka Marko, Katka Apolínová, Tamara Machoňová, Edita Radvanská, Cilka Hornofová, Jana Seidlová, Ondra Cífka, Luisa Černochová, Jirka Navrátil, Anežka Bendová, Honza Gregor, Petr Jankovský, Katka Peterková, Anička Reichová, Anička Skokanová, Minh Van Nguyen

V 1. pololetí se scházel ještě Alejsborek, do kterého chodily (kromě pozdějších členek Alejsboru) – Kristina Melik-Stepanyan, Kamila Houšková, Magda Houžvičková

2013 – 2014
Prokop Hanžl, Barbora Doubravová, Kamila Houšková, Magdaléna Houžvičková, Zita Tichá, Barbora Dejmová, Adléta Hanžlová, Veronika Vidovičová, Adéla Machoňová (jako pomoc na zájezd), Markéta Podpěrová (jako pomoc na zájezd), Anežka Marko, Kateřina Adámková, Žofie Marková, Kateřina Apolínová, Anežka Bendová, Hana Bušková, Cecilie Hornofová, Lucie Králová, Minh Van Nguyen

Pravidelná vystoupení

– začátek školního roku – v Tereziánském sále Břevnovského kláštera – imatrikulace  prim a prvního ročníku
konec  května –  předávání maturitních vysvědčení

Od roku 2004 – vánoční koncerty v jídelně školy  s Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby

– březen, duben  – 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 – pražské kolo soutěže Gymnasia cantant, později Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů

– duben – 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 – malý školní koncert při třídních schůzkách
– květen, duben – koncerty v Muzeu hudby – 2011, 2012, 2013

Přejít nahoru