Výměnný projekt „Czechago“

Realizační tým: PhDr. Klára Braunová, Mgr. Viktor Veselý
Třídy: 2.A, 3.A, 06.A, 06.B, 07.A, 07.B

Informační materiál

Závazná přihláška

Video reportáž (Jakub Watzek, 2018, odkaz na YouTube)

Popis projektu

Úkolem projektu je propojit studenty Gymnázia Nad Alejí a americké studenty prestižní chicagské školy Whitney M. Young Magnet High School. Před návštěvou Chicaga se čeští a američtí studenti seznámí přes sociální sítě. Pomocí nich budou vzájemně poznávat jak své protějšky, tak kulturu, tradice, rituály partnerských rodin z obou zemí. Následně budou společně zpracovávat dílčí úkoly s tématikou Prahy, Čech, Chicaga, Illinois.

Cílem projektu je dát studentům i učitelům možnost:

 • seznámit se s výukou na americké střední škole,
 • vyměňovat si poznatky o výuce určitých předmětů,
 • spolupracovat na mezinárodní úrovni se svými vrstevníky nebo profesními partnery,
 • používat cizí jazyk v reálných situacích a při řešení konkrétních úkolů v cizím prostředí,
 • učit se kreativitě a logistice,
 • získat samostatnost a sebevědomí při nastalých situacích,
 • poznat zajímavé velkoměsto na jiném kontinentu,
 • hledat a nalézat provázanost a spojitost dvou odlišných kultur,
 • podívat se na historii i současnost hlavního města Prahy a Čech z nového úhlu pohledu
 • propojit se s Českou školou T. G. Masaryka
 • seznámit se s krajanskou komunitou žijící v Chicagu komunikovat s jejími členy, porovnávat život menšiny v cizině s životem v rodné zemi

Komunikačním jazykem projektu je angličtina.

Vyvrcholením projektu bude asi desetidenní návštěva cca šestnácti českých studentů v Chicagu v podzimních měsících a obdobný pobyt amerických studentů v Praze na jaře. Studenti se v partnerských školách zúčastní výuky a společně se budou věnovat dalším aktivitám projektu „Czechago“. Dojde tak k vzájemnému obohacování všech studentů zapojených do tohoto projektu. Svůj volný čas budou trávit s hostitelskou rodinou. Nedílnou součástí bude též objevování krás tohoto velkoměsta. Dále budou mít čeští studenti možnost spolupracovat se studenty a učiteli České školy T. G. Masaryka a setkat se s krajany žijící v tomto městě. Význam projektu pořádaného v rámci partnerství měst Prahy a Chicaga bude na české i americké straně podtržen setkáním se zástupci konzulátu ČR v Chicagu.

O své dojmy se čeští účastníci výměny podělí s ostatními studenty školy formou „cestovního deníku“ na webu školy, připraví také nástěnku dokumentující pobyt v Chicagu a celý projekt „Czechago“ budou prezentovat rodičům a návštěvníkům školy při třídních schůzkách a Dnech otevřených dveří.

Vzpomínky na minulé ročníky

2023/24
Program pobytu v Chicagu
Program pobytu v Praze
Deník z cesty

2018/19

2018/19

2016/17

2015/16

2014/15

Přejít nahoru