Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Naše škola se od 1. 9. 2022 zapojila do Operačního programu Jan Amos Komenský – výzva č. 02_22_003, Šablony pro SŠ a VOŠ I.

 

Název školy příjemce: Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
Projekt: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002258
Název projektu: Šablony pro Alej IV
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2022
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2025
Délka realizace: 36 měsíců
Výše podpory: 2 753 179 Kč

Cílem projektu je zvýšení kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím DVPP, vzájemného sdílení zkušeností pedagogů a pomoc škole při vzdělávání žáků. Dále je podporováno doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a komunitní aktivity.

V rámci projektu jsme se zaměřili na následující aktivity (šablony):

1.III/1 Školní asistent SŠ
1.III/3 Školní psycholog SŠ
1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
1.III/11 Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ
1.III/12 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ

Plakát projektu

 

 

 

Přejít nahoru