iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství

Naše škola se od 1. 2. 2022 účastní programu podpory pražského školství jako partner projektu.
Tento projekt je financován Evropskou unií.

Název příjemce: Hlavní město Praha
Název partnera: Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
Název projektu: iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047
Zahájení realizace projektu: 1. 2. 2022
Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023
Délka realizace: 22 měsíců
Výše podpory: Dle rozhodnutí MŠMT

Projekt navazuje na dokončený projekt šablony II realizací šablon tandemové výuky a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Plakát projektu

Přejít nahoru