Operační program Praha – pól růstu ČR

Naše škola se od 1. 3. 2018 zapojila do Operačního programu Praha – pól růstu ČR – výzva č. 20.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 Název příjemce:  Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
 Název projektu:  Učebna biologie 024 gymnázia Nad Alejí
 Registrační číslo projektu:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000398
 Zahájení realizace projektu:  1. 3. 2018
 Ukončení realizace projektu:  30. 9. 2018
 Délka realizace:  7 měsíců
 Výše podpory:  2 246 444,78 Kč
 z toho podpora z EFRR:  1 248 024,88 Kč
 z toho podpora z rozpočtu MHMP     998 419,90 Kč

Cílem projektu je modernizace odborné učebny biologie, zvýšení její kapacity a nové vybavení.

Přejít nahoru