DOFE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Naše škola je zapojena do programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award, zkráceně DOFE).

Program DOFE je celosvětový program pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let, který založil v roce 1956 britský princ Philip, manžel královny Alžběty. Cílem programu je povzbudit mladé lidi ve všestranném seberozvoji a ocenit je za to. Mladí lidé si v něm stanovují cíle ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou rozvoj dovedností, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice, a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění. Za překonání svých výzev získávají Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu z rukou významných osobností. Po celém světě se programu účastní na 8 milionů studentů, v České republice je do DOFE nyní zapojeno přes 5000 mladých lidí.

Program má tři úrovně – bronzovou, stříbrnou a zlatou. V každé úrovni si účastník stanoví pro něho dosažitelný, ale zároveň dostatečně motivující cíl v oblastech rozvoj dovednosti, sportovní aktivita a dobrovolnictví. Těmto činnostem se následně věnuje pravidelně alespoň 1 hodinu týdně po určitou dobu (podle zvolené úrovně 3 měsíce až 1,5 roku) a snaží se dosáhnout vytyčeného cíle. Cíle mohou být různé – důležité je, aby jejich plnění účastníka bavilo a aby ho rozvíjely. Čtvrtým úkolem je absolvovat expedici – výpravu s ostatními do neznámé oblasti. („Ostré“ expedici předchází průprava ve formě přípravných schůzek a „cvičná“ expedice. Účastnit se tedy mohou i ti, kteří ještě nikdy v životě nenocovali v přírodě.)

Úspěšní absolventi programu získávají pamětní odznak a certifikát při závěrečné ceremonii (pořádá Národní kancelář DOFE), který o držiteli vypovídá, že program absolvoval – tj. že se dovede cílevědomě zaměřit na seberozvoj a překonávání překážek.

Více informací najdete na webu DOFE.

Účast v programu je symbolicky zpoplatněna – každá úroveň 200 Kč (v případě na sebe navazujících úrovní).

Video z cvičné expedice týmu Exodus (září 2019)

Jak se do programu na naší škole zapojit?

Obraťte se na prof. Alžbětu Vašákovou, Martina Špačka (anglická knihovna) nebo Tomáše Adamoviče (kab. 323) a proberte s nimi možnost zapojení do programu. Je dobré si alespoň přibližně rozmyslet, jakou činností byste jednotlivé oblasti naplňovali a jaké cíle byste si v nich stanovili. Nevadí, pokud vás aktuálně nic nenapadá – s případným hledáním činnosti nebo formulováním cíle můžeme pomoci.

Jak funguje zaznamenávání plnění aktivit?

Veškeré plnění aktivit si každý účastník zaznamenává sám do zvláštní aplikace. Aplikace je k dispozici na stránkách DOFE. Pro zapojení do DOFE je nejdříve třeba se do aplikace zaregistrovat. Po zaplacení účastnického poplatku a obdržení souhlasu rodičů se zapojením do programu je účastníkovi registrace u nás ve škole potvrzena a může začít program plnit, vkládat záznamy, …

Co když v průběhu na nějakou dobu nebudu moct program plnit (nemoc, … )?

Nic závažného se neděje. Pokud jsou ke kratšímu přerušení přiměřené důvody, plnění programu se o danou dobu posouvá. (Tedy pokud onemocním na dva týdny při plnění tříměsíční aktivity, tak celková doba plnění nebude tři měsíce, ale tři měsíce a dva týdny.)

Jak to funguje s expedicemi?

Program vyžaduje, aby se každý účastník zúčastnil „ostré“ expedice, které předchází „cvičná“ expedice a expediční výcvik. Na expedici vyráží skupina 4 – 7 účastníků. Cílem expedičního výcviku je seznámit skupinu s požadavky na expedice DOFE a některými dovednostmi užitečnými k přežití v přírodě. Cílem cvičené expedice je, aby si účastníci vyzkoušeli, jak se jim v týmu navzájem spolupracuje, kde mají slabé stránky, jak odhadnout množství potřebného jídla a času na putování atd., aby již u ostré expedice vše klapalo, jak má.

Další dotazy rádi zodpoví Tomáš Adamovič, Alžběta Vašáková a Martin Špaček.

 

Přejít nahoru