Základní informace

Oznámení o počtu otevíraných tříd ve školním roce 2024/25 (PDF)

Kritéria přijímacího řízení

Informace pro uchazeče o osmileté studium:

Přijímací řízení na naši školu obsahuje pouze jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka, obě zkoušky se konají v jednom dni. Vyhlášené termíny jednotné přijímací zkoušky (M + Čj) jsou 16. 4. a 17. 4. 2024. Konkrétní termín a místo konání určuje Cermat.

Informace pro uchazeče o čtyřleté studium:

Přijímací řízení na naši školu obsahuje jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka a školní přijímací zkoušku z anglického jazyka. Vyhlášené termíny jednotné přijímací zkoušky (M + Čj) jsou 12. 4. a 15. 4. 2024. Konkrétní termín a místo konání jednotné přijímací zkoušky určuje Cermat. Předpokládaný termín školní zkoušky z Aj je 8. 4. a 9. 4. 2024 v 15:00

Výběr škol na přihlášku – prioritizace

V přihlášce závazně zvolíte pořadí oborů vzdělání v jednotlivých školách podle Vaší priority.

Své vybrané školy a jejich obory vzdělání seřadíte do pořadí podle toho, kam chcete nejvíce. Pokud se uchazeč umístí „nad čarou“ ve více školách, bude systémem přiřazen na první z nich. Nejvíce chci do školy č. 1, pokud se nedostanu do školy č. 1, pak chci do školy č. 2, pokud se nedostanu ani do té, pak chci do školy č. 3.

  • Priorita (pořadí) oborů vzdělání v přihlášce nemá vliv na pořadí uchazečů ve výsledkové listině školy.
  • Priorita má vliv na výběr školy/oboru vzdělání až v případě, kdy se uchazeč umístí „nad čarou“ ve více než jedné škole.

Toto pořadí je důležité pro určení, na jakou školu budete přijati. Pokud budete „nad čarou“ ve více oborech, automaticky budete přijati do toho z nich, který jste označili jako první. Do zbývajících oborů již nebudete moct být v daném kole přijati. Pokud se do svého prvního oboru nedostanete, ale do druhého ano, budete přijati do druhého.

Komplexní informace MŠMT a Cermatu k podávání přihlášek na střední školy včetně videa s popisem algoritmu přijímání uchazečů podle priorit

Pořadí škol (prioritu) můžete měnit pouze do 20. 2. 2024 formou zpětvzetí přihlášky a podáním nové.

Odvolání

V minulých letech se podávalo odvolání, když byl uchazeč „pod čarou“ a předpokládal, že někteří přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek, protože nastoupí na jinou školu. Nově to neplatí, protože všechna místa budou díky prioritizaci zaplněna systémem při rozřazování.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud se uchazeč vzdá přijetí na škole, ve které byl přijat, vzdává se tím přijetí v celém 1. kole přijímacího řízení a může podat přihlášku až do 2. kola na školy, které 2. kolo vyhlásí.

Přejít nahoru