Školy – vyslanci Evropského parlamentu

Naše škola se ve školním roce 2021/2022 zapojila do programu „Školy – vyslanci Evropského parlamentu“, jehož cílem je zvýšit povědomí o Evropské unii a evropských demokratických hodnotách. Během programu se studenti zabývali problematikou evropských občanských práv a zkoumali vliv práce poslanců Evropského parlamentu na každodenní život v členských zemích EU. Informace o aktivitách studenti sdíleli na nástěnce v 1. patře (naproti hlavnímu schodišti) a na sociálních sítích.
Sledujte nás na Instagramu: https://www.instagram.com/alej.euvyslanci/

Tým junior vyslanců: Rachel Devitt, Veronika Havlová, Aleš Khol, Mia Marie Mendelová, David Radimerský, Ema Raiterová, Daniela Rostykusová, Jan Škopek, Pavel Tichý
Pedagog: Viktor Veselý

Přehled aktivit v rámci programu:

Datum Název akce Stručný popis akce Třídy Mezipředmětové vztahy; průřezová témata
08.12.2021 Online diskuse: Sacharovova cena 2021 představení Sacharovovy ceny za svobodu myšlení; lidská práva a svobody a jejich ochrana v EU; rozhovor s členkou hnutí afgánských žen výběr studentů nižšího gymnázia ZSV, Z, MV, EGS
13.12.2021 EU Pub Quiz online kvíz v anglickém jazyce o Evropské unii vyslanci ZSV, Z, A, EGS
22.12.2021 Weihnachtsquiz kvíz v německém jazyce o nevšedních vánočních zvycích napříč státy EU vyslanci N, EGS, MV
6. 1. 2022 Právní situace v Polsku a Maďarsku Prezentace junior vyslance v zeměpisném semináři o právní situaci v Polsku a Maďarsku a krocích Evropské unie 4.A (HB), O8.A,B (HB) Z, ZSV, EGS, MV
13.01.2022 EU Pub Quiz online kvíz v anglickém jazyce o Evropské unii vyslanci ZSV, Z, A, EGS
19.01.2022 Gleichberechtigung und Gender-Quoten diskuse v hodině německého jazyka na téma rovných příležitostí a genderových kvót 3.A (N1) ZSV, N, MV
26.01.2022 Bezpečnostní večer online diskuse na téma napětí na ukrajinsko-ruských hranicích vyslanci ZSV, Z
27.01.2022 Mezinárodní den památky obětí holocaustu péče o „kameny zmizelých“ na Praze 6 a připomínka osudů obětí holocaustu v rámci semináře německé konverzace 3.A (Nk), 07.A,B (Nk), 08.B (N) ZSV, D, Z, N, EGS, MV
27.01.2022 Evropská noc myšlenek diskuse ve francouzštině a angličtině na téma svobody tisku v Evropě vyslanci ZSV, F, A, EGS, MV
28.01.2022 EU – Kahoot kvíz o EU pro studenty napříč třídami zájemci z celé školy ZSV, Z
7.-25.2.2022 Návrhy českých euromincí kresba návrhů českých euromincí v rámci hodin výtvarné výchovy 01.A,B, 02.A, 03.A,B, 04.A, 05.A, 06.A,B, 1.A (V), 2.A (V) ZSV, V, EGS
09.02.2022 Euroscola Online online debata zástupců evropských škol v anglickém jazyce k tématu ochrany životního prostředí výběr studentů z vyššího gymnázia ZSV, Z, Bi, EGS, EV
17.02.2022 Prezentace frakcí EP představení frakcí Evropského parlamentu, teoretická příprava na simulaci výběr studentů z vyššího gymnázia ZSV, Z, Bi, EGS, EV
22.02.2022 Simulace jednání Evropského parlamentu simulace jednání Evropského parlamentu organizovaná junior vyslanci 2.A, 06.A,B ZSV, Z, EGS
25.02.2022 Prezentace Ukrajina I. prezentace s cílem vyvrácení ruské propagandy zájemci z celé školy ZSV, Z, MV
26.02.2022 Pražský studentský summit diskuse v angličtině o evropské integraci a federalizaci EU vyslanci ZSV, Z, A, EGS
28.02.2022 Prezentace Ukrajina II. prezentace na téma sankcí EU proti Ruské federaci zájemci z celé školy ZSV, Z, EGS
28.02.2022 Diskuse o konfliktu na Ukrajině diskuse žáků se studentem IES FSV UK o konfliktu na Ukrajině vyslanci ZSV, Z, EGS
03.03.2022 Prezentace Ukrajina III. prezentace na téma přijetí Ukrajiny do EU zájemci z celé školy ZSV, Z, EGS
14.03.2022 Prezentace Ukrajina IV. prezentace na téma 30 let ruské agrese zájemci z celé školy ZSV, Z, D, EGS
23.03.2022 EU – Kahoot kvíz o EU pro studenty napříč třídami zájemci z celé školy ZSV, Z, EGS
23.03.2022 Přednáška: válečné zpravodajství Informační technologie prizmatem válečného zpravodajství 2.A, 06.A,B ZSV, In, MV, EGS
24.03.2022 Pražský studentský summit diskuse o zahraniční politice s ministrem Janem Lipavským a senátorem Pavlem Fišerem vyslanci ZSV, Z, EGS
08.04.2022 Dny evropského filmu sledování filmu Quo vadis, Aida?; situace v Bosně v 90. letech vyslanci ZSV, Z, D, EGS, MV
12.04.2022 Simulace rozpadu Rakouska-Uherska simulace rozpadu monarchie na historicko-politickém pozadí zájemci z celé školy D, ZSV, EGS, MV
12.04.2022 Beseda s europoslanci beseda s europoslanci M. Peksou a M. Gregorovou ve Skautském institutu vyslanci ZSV, EGS
13.04.2022 Přednáška: válečné zpravodajství Informační technologie prizmatem válečného zpravodajství 3.A, 07.A,B ZSV, In, MV, EGS
14.04.2022 Simulace Evropského parlamentu simulace Evropského parlamentu s europoslancem Mikulášem Peksou vyslanci ZSV, EGS
21.04.2022 Alej Spartan Race pro Ukrajinu běžecký závod v Oboře Hvězda, vybrané peníze šly na sbírku SOS Ukrajina zájemci z celé školy Tv, EGS, OSV
24.04.2022 Prezidentské volby ve Francii sledování světového zpravodajství k francouzským prezidentským volbám vyslanci ZSV, Z, A, N, F, EGS, MV
04.05.2022 Prezentace o Evropském soudním dvoru prezentace studentky 3.A v rámci semináře německé konverzace o činnosti a významu Evropského soudního dvora 3.A (Nk), 07.A,B (Nk) ZSV, Z, N, EGS, MV
06.05.2022 Beseda s Mikulášem Peksou beseda s europoslancem Peksou; diskuse na téma dezinformací a činnosti EP zájemci z celé školy ZSV, Z, EGS
09.05.2022 Simulace Rady Evropy simulace jednání Rady Evropy, fungování a význam instituce zájemci z celé školy ZSV, Z, EGS
09.05.2022 Den Evropy na Střeleckém ostrově oslava Dne Evropy, workshopy na Střeleckém ostrově, připomenutí výročí Schumanovy deklarace, promítání filmů vyslanci ZSV, Z, D, EGS, MV
09.-11.05. 2022 Speak Up for the Future of Europe účast na konferenci o budoucnosti Evropy; workshopy se zástupci evropských škol v budově Evropského domu v Paříži; diskuse s europoslanci; návštěva domu Jeana Monneta výběr vyslanců ZSV, Z, D, Bi, A, MKV, EGS
16.05.2022 Workshop Zasedni v Bruselu workshop od organizace Stužák; seznámení s institucemi EU a následná simulace legislativního procesu 3.A ZSV, Z, EGS
16.-20.05.
2022
Evropská unie – můj domov projekt o Evropské unii v rámci hodin německého a francouzského jazyka; členské státy, vývoj, hodnoty, EU kolem nás, diskuse k přijetí eura v ČR, poslech a zpěv hymny EU 07.A,B (N),
05.A (F)
ZSV, Z, D, N, F, H, EGS, MV
24.-27.05.
2022
Česko-francouzská výměna dopisů navázání spolupráce se školou ve francouzském Fontainebleau 04.A (F), 05.A (F) A, F, MV, EGS
10.06.2022 Slavnostní zakončení projektu vyhlášení vítězů a převzetí plakety, debata s europoslankyněmi M. Gregorovou a V. Vrecionovou na téma energetické krize vyslanci ZSV, Z, Bi, EGS
20.-22.10. 2022 Projekt Euroscola ve Štrasburku návštěva budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku; diskuse o energetické krizi a tématech nadcházejících voleb do EP výběr studentů vyššího gymnázia A, F, N, Z, ZSV, EGS, MV

 

Přejít nahoru