Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Naše škola se od 1. 9. 2021 zapojila do Národního plánu doučování (září – prosinec 2021) a Národního plánu obnovy (od ledna 2022).
Tento projekt je financován Evropskou unií.

Název příjemce: Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
Název projektu: Národní plán obnovy
Registrační číslo projektu: 3.2.3.
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2021
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2023
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: Dle rozhodnutí MŠMT

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie Covid-19.

Grafika k projektu (PDF)

Přejít nahoru