Genetika do škol aneb biologie trochu jinak

Evropský sociální fond – Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Aktuality projektu

Fotografie z laboratoře – práce studentů Křesťanského gymnázia
na porovnání vzorků DNA (stanovení pachatele na základě vzorku DNA z místa činu)

Fotografie z fluorescenčního mikroskopu
vytvořili studenti naší školy v kroužku genetiky

Dne 1.12.2008 jsme zahájili realizaci projektu operačního programu Praha Adaptabilita „Genetika do škol aneb biologie trochu jinak“.

Náš projekt zaujal odbornou výběrovou komisi natolik, že se nám podařilo uspět mezi 187 uchazeči v prioritní ose 3 „Modernizace počátečního vzdělávání“ a umístit se na krásném 15. místě. Peníze na projekt jsme získali převážně z fondů EU (85%), přispívá i státní rozpočet (7,5%) a Magistrát hl.m. Prahy (7,5%). Proběhly rozsáhlé rekonstrukční práce v místnostech 025 a 027, které jsou využívány jako laboratoře a přednáškový sál biocentra. Z místnosti 025 se stala genetická laboratoř, která je svým charakterem ojedinělá v celém středním školství ČR.

Naším cílem je prostřednictvím odborníků z praxe, školených učitelů umožnit studentům nahlédnout do tajů molekulární genetiky, genetiky, která se využívá v kriminalistice, vyzkoušet si laboratorní postupy, pracovat s přístroji a používat techniky a metody, které přiblíží studentům vědecký svět. Každý student našeho gymnázia během studia absolvuje základní genetická praktika.

Pro studenty, kteří by projevili hlubší zájem o obor, pak nabídneme rozšířené možnosti v seminářích biologie 3. a 4. ročníků, eventuálně účast v kroužku s laboratorně-genetickou tematikou. V neposlední řadě je součástí projektu možnost využití naší laboratoře studenty jiných středních škol, v závislosti na časovém harmonogramu využívání laboratoře a po domluvě mezi školami.

Management projektu

Irena Skolilová (vedoucí projektu)
Alena Hrabovská (koordinátor vzdělávání)
Jiří Benda (ekonom)

Přejít nahoru