Výuka

Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 je všeobecně zaměřená škola, která připravuje studenty především k vysokoškolskému studiu. Úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy je stabilně vysoká. Gymnázium nabízí rozšířený program v anglickém jazyce s možností vykonat v průběhu studia mezinárodně platné cambridgeské zkoušky.

Vysoká úroveň vzdělání, kterou naše gymnázium poskytuje, je dána kvalitním pedagogickým zázemím. Ve všech předmětových komisích dbají vyučující na zvyšování odbornosti a doplňování nových informací ve svém oboru. Zkušení učitelé spolupracují s různými profesními organizacemi a nakladatelstvími, mnozí působí jako fakultní učitelé. Ve škole vyučují američtí lektoři, externě spolupracují i rodilí mluvčí ostatních cizích jazyků a učitelé některých odborných předmětů. Kvalitní pedagogický sbor dává absolventům pevné základy pro další studium i pro praktický život.

Škola vzdělává studenty ve čtyřletém (od vzniku školy v roce 1984) a osmiletém cyklu (od roku 1994).

Od školního roku 2007/08 se studenti gymnázia učí podle našeho školního vzdělávacího programu „Alejí ke vzdělání“. Základem všech učebních programů je skloubení náročného středoškolského učebního plánu s moderními metodami a přístupy rozvíjejícími samostatné tvůrčí myšlení při individuálním i týmovém řešení problémů.

Další informace

Zřizovatelem gymnázia je Hlavní město Praha.
IČ školy: 49625446
IZO školy: 049625446
REDIZO: 600005771

Zřizovací listina (PDF)

Informace zveřejňované dle §5 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 515/2020 Sb. (PDF)

Informační memorandum školy (PDF)

Etická linka – whistleblowing (PDF)


Výroční zprávy gymnázia (formát PDF):

2022/2023 2021/2022 2020/2021
2019/2020 2018/2019 2017/2018
2016/2017 2015/2016 2014/2015
2013/2014 2012/2013 2011/2012
2010/2011 2009/2010 2008/2009
2007/2008 2006/2007 2005/2006

Inspekční zprávy gymnázia

2023/2024

Informace o studentských průkazech – kartách ISIC (odkaz do sekce, kde je uveden podrobný popis objednávání a prodlužování platnosti karet)


Prohlášení o přístupnosti webu (PDF)


Budova školy

Gymnázium Nad Alejí se nachází v klidném a čistém prostředí sídliště Petřiny, nedaleko obory Hvězda. Komplex školy tvoří hlavní budova, sportovní blok, administrativní část, školní jídelna a ubytovna pro zahraniční lektory. Součástí areálu je venkovní sportoviště, v roce 2006 byla dokončena jeho celková rekonstrukce.

Výtah

Za zapůjčení klíče od výtahu škola od studentů účtuje vratnou zálohu ve výši 300 Kč. Klíče půjčujeme pouze studentům v rekonvalescenci po úrazech, dlouhodobě zapůjčujeme studentům s fyzickým hendikepem.

Dopravní dostupnost prostřednictvím MHD

metro trasa A – stanice Petřiny
tramvaje 1 a 2 – zastávka Petřiny
autobusy 108, 164, 168, 191 – zastávka Petřiny

Vybavení školy

 • odborné učebny a laboratoře biologie, chemie a fyziky
 • učebna PG vybavená výpočetní technikou a promítáním
 • odborné učebny dějepisu, společenských věd a zeměpisu
 • 4 odborné učebny jsou vybaveny promítací technikou
 • 12 učeben je vybaveno velkoplošnými plazmovými panely
 • 12 učeben má instalované interaktivní tabule
 • malý divadelní sál s promítáním a ozvučením
 • výtvarný ateliér a grafická dílna
 • multifunkční hřiště s běžeckou dráhou
 • 2 tělocvičny a posilovna s boulderingovou horolezeckou stěnou
 • česká a anglická knihovna
 • studovna a studentský klub
 • WiFi připojení k internetu
 • restaurace s možností občerstvení od 7.30 do 14.40 h.
 • ohrada na umístění jízdních kol
 • zkušebna školních kapel

Profesorský sbor

Dobrá úroveň vzdělání, kterou škola poskytuje, je dána kvalitním pedagogickým zázemím. Ve všech předmětových komisích dbají vyučující na zvyšování odbornosti a doplňování nových informací ve svém oboru. Zkušení učitelé spolupracují s různými profesními organizacemi a nakladatelstvími, mnozí učitelé působí jako fakultní učitelé.

Ve škole vyučuje několik amerických lektorů, externě spolupracují rodilí mluvčí německého, španělského a francouzského jazyka a učitelé některých odborných předmětů (ekonomie, programování aj.).

Akce a projekty organizované školou

 • zahraniční studijní a poznávací pobyty (Velká Británie, Holandsko, Německo)
 • týdenní seznamovací pobyty pro studenty primy a 1. ročníku
 • týdenní kurz anglického jazyka pro studenty sekundy, zážitkové kurzy pro studenty kvart
 • sportovní a lyžařské kurzy
 • sportovní turnaje
 • vodácké výlety na školních lodích
 • archeologický výzkum pro studenty a pedagogy v době hlavních prázdnin
 • fotografické, recitační a literární soutěže
 • divadelní představení studentů v češtině, angličtině a španělštině
 • pravidelné vystoupení školního pěveckého sboru
 • vydávání školního časopisu
 • projekt „Miminko nanečisto“ (celoroční kurz rodinné a sexuální výchovy pro studenty prim)
 • projekt protidrogové prevence Peer program

Zapojení školy do soutěží, akcí a projektů

 • Debatní liga v anglickém jazyce (významné úspěchy v národním i mezinárodním měřítku)
 • Evropský parlament mládeže
 • olympiády a soutěže ve všech předmětech
 • sportovní turnaje a přebory
 • Klub mladých diváků

Iniciativy studentů v humanitárních akcích

 • Český den proti rakovině – Květinový den
 • Život dětem
 • Bílá pastelka
 • peněžní sbírka na vánoční dárky pro děti z dětských domovů
 • další humanitární sbírky

Přejít nahoru