Kroužky 1. pololetí

Informace k přihlašování do zájmových kroužků

Pro přihlášení do kroužku odevzdejte řádně vyplněnou přihlášku do kanceláře prof. Hrušky (B210, mezi sborovnou a ředitelnou, případně dalším členům vedení) nejpozději do pondělí 18. 9.

V případě převisu zájemců budou upřednostněni studenti, kteří přihlášku donesou dříve. Studentům prim mohou přihlášku zaslat rodiče i e-mailem na adresu jiri.hruska@alej.cz .

V úterý 19. 9. bude zveřejněn seznam otevřených kroužků.
Peníze se platí lektorovi kroužku na první hodině.

Přejít nahoru