Mezinárodní setkání v Krzyzowe

Pedagog: Mgr. Viktor Veselý

Zúčastněné školy:
Atkönigkschule Kronberg
Deutsche Schule Las Palmas de Gran Canaria
Zespół Szkół Połaniec
Gymnázium Nad Alejí

Vybraní žáci septim a třetího ročníku se pravidelně účastní Mezinárodního setkání v polské Krzyzowe (dříve Kreisau). Na bývalém statku rodiny von Moltke tráví studenti z Německa, Španělska, Polska a Česka intenzivní týden, během něhož se seznamují s historií protinacistického odboje, zejména tzv. Kreisavského kroužku, a dalšími historickými událostmi, jež souvisí s bojem za svobodu a demokracii.
Mezi hlavní body programu patří workshopy, během nichž studenti analyzují historické dokumenty protinacistického odbojového hnutí. Následně absolvují exkurzi do bývalého koncentračního tábora Groß Rosen, kde poznávají zlo páchané nacisty. Studenti také navštíví hřbitov, na kterém péčí o hroby rodiny von Moltke potvrdí důležitost připomínání si těchto historických odkazů.
Dále se studenti v pracovních skupinách seznamují s hlavními milníky polské historie, interpretují význam hnutí Solidarita v evropském kontextu, a poté se vydají po stopách památek boje za demokracii ve Vratislavi. Mezi další exkurze, spojené především se svobodou náboženskou, patří návštěva Kostela míru ve Svídnici.
Vzhledem k tomu, že je celý program veden v německém jazyce, mají studenti možnost zlepšit své komunikační dovednosti. Zároveň prezentují během jednotlivých večerů své země, kulturu a tradice, čímž přispívají mezikulturnímu porozumění, které je podpořeno mezinárodním obsazení pokojů a prací v mezinárodních skupinách.

 

Přejít nahoru