Výzva č. 02_18_066, Šablony pro SŠ a VOŠ II.

Naše škola se od 1. 9. 2019 zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – výzva č. 02_18_066, Šablony pro SŠ a VOŠ II.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název školy příjemce: Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
Projekt: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0013525
Název projektu: Šablony pro Alej II
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 2 072 961 Kč

Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím DVPP, vzájemného sdílení zkušeností pedagogů a pomoc škole při vzdělávání žáků. Dále je podporováno doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a komunitní aktivity.

V rámci projektu jsme se zaměřili na následující aktivity (šablony):

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP
2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
2.III/11 Tandemová výuka v SŠ
2.III/13 Nové metody ve výuce v SŠ
2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ
2.III/19 Klub pro žáky SŠ
2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
2.III/21 Projektový den ve škole
2.III/22 Projektový den mimo školu
2.III/23 Komunitně osvětová setkávání

Plakát projektu

Přejít nahoru